Результати діяльності експериментальної бази Інституту за 2018 рік