Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина