Оцінка функціонування агроландшафту за показниками вологозабезпеченості та параметри його оптимізації