Досвід польських експертів для більш якісного дослідження ґрунтово-ерозійних процесів