Наукові основи удобрення пшениці озимої за даними ґрунтово-рослинної діагностики