Технології застосування системи мінімізації обробітку ґрунту в умовах ерозійно-стійких агроландшафтів Донецького регіону