Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Агрохімія і ґрунтознавство”

Перейти на веб-сайт Збірника

DOI: https://doi.org/10.31073/acss
ISSN 0587-2596   e-ISSN 2616-6852

Заснований 1966 р.
Засновник: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20942-10742Пр

Збірник публікує наукові статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну інформацію та обґрунтовані висновки. Мови видання: українська, російська, англійська

Згідно з наказом МОН України №1643 від 28.12.2019 збірник зареєстровано як фаховий у галузях сільськогосподарські та біологічні науки за спеціальностями 201 Агрономія і 091 Біологія і включено до Групи «Б».

 

Редакційна колегія:

 

С.А. Балюк д.с-г.н. (відповідальний редактор);
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

А.Б. Ачасов д.с-г.н.; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва

 

А.Д. Балаєв д.с-г.н.; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України

 

Т.Ю. Биндич д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

В.А. Величко д.с-г.н.; Національна академія аграрних наук України

 

З.Г. Гамкало д.б.н.; Львівський національний ун-т імені Івана Франка

 

Г.М. Господаренко д.с-г.н.; Уманський національний ун-т садівництва

 

Ю.М. Дмитрук д.б.н.; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича

 

В.В. Іванина д.с-г.н.; Інститут енергетичних культур і цукрових буряків НААН

 

Т.М. Лактіонова к.с-г.н. (відп. секретар); ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

М.В. Лісовий д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

М.М. Мірошниченко д.б.н. (заст. відп. редактора); ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

І.Д. Пачев д.с-г.н.; Інститут виноградарства та виноробства (Болгарія)

 

Є.В. Скрильник д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

О.І. Старченко к.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

Т. Лях д.с-г.н.; Ін-т педології, агрохімії та захисту ґрунтів "Н. Дімо"(Молдова)

 

Р.С. Трускавецький д.с-г.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

Ю.Л. Цапко д.б.н.; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

В.Р. Черлінка д.б.н.; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича

 

С.Г. Чорний д.с.-г.н.; Миколаївський національний аграрний університет

 

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», протокол № 7 від 05.04.2019 р.

Індексування та реферування: Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; CrossRef; Open Ukrainian Citation Index (OUCI); Реєстр наукових фахових видань України; УРЖ «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ); CiteFactor.

Загальні вимоги до оформлення статей і архів останніх номерів можна знайти на сайті збірника: http://agrochemsoilsci.org

Керівництво щодо написання наукової статті (поради аспіранту)

Ця книжка про те, якою має бути стаття у журналі, індексованому в наукометричних базах даних і включеному у перелік фахових видань, затверджений наказом МОН України.
Тут молодий науковець знайде відповіді на питання, які виникають у процесі написання і підготовки рукопису статті до наукового журналу – українського, або зарубіжного:

З чого почати?  Якою має бути структура статті?   Як скласти анотацію?

Як цитувати літературу і як оформити список літератури?

Як правильно описати об’єкт дослідження?   З чого має складатися основна частина рукопису?

Як формувати й описувати ілюстрації?   Як вибрати журнал?

Як підготувати (форматувати) рукопис за вимогами провідних журналів, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних?

У Додатки включено потрібні довідкові матеріали: перелік найбільш відомих у світі журналів у галузі ґрунтознавства й адреси потрібних веб-сайтів; інформація щодо наукометричних баз даних та індексів тощо.

 

Лактіонова Т.М., Величко В.А. Як написати наукову статтю (поради аспіранту). Харків: Смугаста типографія, 2017. 43 с.

Вимоги до написання й оформлення наукової статті для публікації у науковому журналі зібрано з відомих світових видань із ґрунтознавства, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних. Крім викладення узагальнених формальних пунктів, що входять до типових інструкцій, автори книги висловлюють поради і пропозиції виходячи з власного багаторічного редакторського досвіду. Книгу рекомендовано як навчальний посібник, порадник і довідник для молодих науковців, які прагнуть набути досвіду і публікуватися в національних та іноземних індексованих журналах.

ISBN 978-617-7387-51-9

З питань реалізації видання:
Лактіонова Тетяна Миколаївна
Тел.: +38057-7041665
E-mail: tnlaktionova@ukr.net