accord

 

 

Статут

Основні функції ТК 142 «Ґрунтознавство»:

 • Розроблення, експертиза та погодження нормативних документів різних рівнів (ДСТУ, ДСТУ ISO, ДСТУ EN, СОУ, ТУ) у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • Розгляд та внесення пропозицій щодо змін до чинних нормативних документів, їх перегляду чи скасування;
 • Формування позицій України щодо розроблюваних нормативних документів міжнародних та регіональних організацій у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • Розроблення частини програми робіт із стандартизації у сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Сфера діяльності ТК 142 «Ґрунтознавство»:

До сфери діяльності ТК 142 відносяться напрямки, визначені кодами (за ДК 004-2008), а саме:

 • 01.20; 01.040 Словники в частині термінів та визначень понять в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів;
 • 07.100.99 Мікробіологія ґрунту;
 • 13.080 Якість ґрунту. Ґрунтознавство;
 • 13.080.01 Якість ґрунту та ґрунтознавство взагалі;
 • 13.080.05 Дослідження ґрунтів взагалі; Стандартні зразки ґрунтів;
 • 13.080.10 Хімічні характеристики ґрунтів;
 • 13.080.20 Фізичні властивості ґрунтів;
 • 13.080.30 Біологічні властивості ґрунтів;
 • 13.080.40 Гідрологічні властивості ґрунтів;
 • 13.080.99 Інші стандарти стосовно якості ґрунту;
 • 17.020 Метрологія та вимірювання взагалі. .
 

Структура

Структура ТК 142 «Ґрунтознавство»:
Голова ТК Балюк Святослав Антонович, директор ННЦ
«ІГА імені О. Н. Соколовського»,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН,
тел./факс (057) 704-16-69
Заступник Голови ТК  Фатєєв Анатолій Іванович,
завідуючий лабораторії охорони
ґрунтів від техногенного забруднення,
доктор с.-г. наук, професор,
тел./факс (057) 704-16-69
Секретар ТК Лазебна Марина Євгеніївна,
завідуюча сектором стандартизації
та метрології, канд. с.-г. наук,
тел./факс (057) 704-13-39

Підкомітети (ПК) та робочі групи (РГ) ТК 142 «Ґрунтознавство»

ПК1 «Методи досліджень та аналізу стану ґрунтів»

Голова ПК1 Мірошниченко Микола Миколайович, заступник директора з наукової роботи ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського, доктор біол. наук

РГ1 «Мікробіологічні методи аналізу якості ґрунтів»

Голова РГ1 Маклюк Олена Іванівна, Завідуюча сектором мікробіології, канд. біол. наук

РГ2 «Розроблення стандартних зразків»

Голова РГ2 Соловей Вадим Борисович, Завідуючий лабораторії ґрунтового покриву, канд. с.-г. наук

ПК2 «Моніторинг і паспортизація ґрунтів»

Голова ПК2 Лісовий Микола Вікторович, завідуючий лабораторії моделювання та управління хімізацією, доктор с.-г. наук

ПК3 «Терміни та визначення в галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів»

Голова ПК3 Трускавецький Роман Степанович, головний науковий співробітник, доктор с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН

 

 
 

Співробітництво

Споріднені ТК, з якими співпрацює ТК 142 «Ґрунтознавство»:

 • ТК 19 «Науково-технічна термінологія»;
 • ТК 71 «Овочі і баштанні культури, насіння та посадочний матеріал»;
 • ТК 79 «Атомна енергія»;
 • ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • ТК 111 «Добрива та пестициди»;
 • ТК 145 «Меліорація і водне господарство»;
 • ТК 159 «Землеробство»;
 • ISO/TC 190 «Soil quality» (Якість ґрунту) - активний член (Р - член) у діяльності міжнародного комітету;
 • МТК 025 «Качество почв и грунтов» - активний член (Р - член) у діяльності міждержавного комітету;
 • СEN/TC 223 «Soil improvers and growing media» (Меліоранти ґрунту та поживне середовище) - спостерігач (0 - член) у діяльності регіональної організації із стандартизації.

Колективні члени ТК 142 «Ґрунтознавство»:

 • Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" НААН;
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України;
 • Харківський Національний Аграрний Університет ім. В.В.Докучаєва;
 • Сумський Національний Аграрний Університет;
 • ДП «Харківстандартметрологія»;
 • Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН;
 • Інститут мікробіології і вірусології і. Д.К.Заболотного НАН України
 • Криворізький ботанічний сад НАН України; - ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»;
 • Волинська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

 

Нормативні документи

Контакти

Адреса

61024, Харків - 24, вул. Чайковська, 4.
Тел./факс: (057) 704-16-69, 704-13-39,
Е-mail: росhva@meta.ua
M_Lazebna@ukr.net

Голова ТК
Балюк Святослав Антонович,
директор ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського»,
доктор с.-г. наук, професор, академік НААН,
тел./факс (057) 704-16-69

Заступник Голови ТК
Фатєєв Анатолій Іванович,
завідуючий лабораторії охорони ґрунтів
від техногенного забруднення,
доктор с.-г. наук, професор,
тел./факс (057) 704-16-69

Секретар ТК
Лазебна Марина Євгеніївна,
завідуюча сектором стандартизації та метрології,
канд. с.-г. наук,
тел./факс (057) 704-13-39

 

Відкрити: Діяльність, Структура, Співробітництво, Нормативні документи, Контакти.