АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСІВНОГО ШАРУ ҐРУНТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню агрофізичних та фізико-механічних властивостей посівного шару темно-сірого опідзоленого ґрунту та чорнозему типового важкосуглинкового під впливом традиційного передпосівного обробітку та обробітку новітнім передпосівним знаряддям, уточненню агровимог до передпосівного обробітку ґрунту.

Встановлено, що брилистість посівного шару ґрунтів перед сівбою ярих культур незалежно від способу передпосівного обробітку не відповідає чинним агровимогам. При цьому передпосівний обробіток ґрунту новітнім знаряддям супроводжується покращенням ряду фізичних та фізико-хімічних посівного шару ґрунту. Показників. Прикладання до брилистих грудочок нормальних напружень 0,6 кгс/см2 забезпечує їх руйнування на окремості переважно агрономічно цінних розмірів. Для запобігання пластичної деформації ґрунту тиск робочих органів передпосівних ґрунтообробних знарядь не повинен перевищувати 80 кПа за вологості ґрунту 60-70 % від ППВ. Існування зв'язку між твердістю досліджених ґрунтів і параметрами їх вологості і щільності будови дозволило обґрунтувати новітні багатовимірні моделі визначення щільності будови ґрунту за твердістю і зволоженням у посівному шарі. Емпірична модель розвитку тріщинуватості поверхні чорноземних ґрунтів залежно від вологості шару 0-5 см дозволяє прогнозувати розвиток тріщинуватості поверхні темно-сірих лісових ґрунтів протягом вегетаційного періоду сільськогосподарських культур. Це, в свою чергу, надає можливість оцінювати фізичний стан ґрунту в різні періоди часу під різними культурами та вживати заходи для розпушування поверхні ґрунту.

Рік: 

Автор: 

Бородін А.Л.