АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

У дисертаційній роботі представлено результати досліджень впливу мінеральних добрив та позакореневих підживлень добривами органічного походження з умістом мікроелементів на фізико-хімічні та агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого ґрунту, рівень урожайності і показники якості врожаю ячменю ярого в умовах Західного Лісостепу України.

Визначено, що застосування мінеральних добрив у нормах N45-60P45-60K45-60 сприяє поліпшенню агрохімічних властивостей темно-сірого опідзоленого ґрунту, зокрема підвищенню ступеня забезпеченості лужногідролізованим азотом, рухомими сполуками фосфору й обмінного калію, а також сприяє покращанню показників інтенсивності балансу азоту, фосфору і калію, які становлять відповідно 77,8; 141,0; 75,9%.

Встановлено, що в результаті застосування мінеральних добрив та добрив органічного походження під ячмінь ярий посилюються процеси його росту і розвитку, покращуються показники структури врожаю, зокрема довжина колоса на 10,5 – 10,8%, озерненість колоса – на 5,1 – 5,7%, збільшується вміст білка в зерні на 0,2 – 1,2% і, як наслідок, підвищується продуктивність агроценозу.

Найвищі і стабільні показники продуктивності на рівні 4,4 т/га забезпечує застосування N45P45K45 сумісно з позакореневим підживленням добривами органічного походження, які містять мікроелементи. За таких систем удобрення агроценози ячменю ярого в умовах Західного Лісостепу України забезпечують рівень рентабельності понад 70%, а також високі показники використання енергетичного ресурсу агроценозом з показником коефіцієнта енергетичної ефективності не менше 3,4.

Рік: 

Автор: 

Вега Н.І.