Агрохімічне обстеження поля (NРК, рНсол, гумус) з наданням результатів у вигляді звіту