І. В. Пліско

Переклад на мову Українська недоступний для І. В. Пліско.

Фізична деградація орних ґрунтів України (оцінювання, профілактика, призупинення)

Рік видання: 

У книзі розглянуто процеси деградації орних ґрунтів, які є наслідком незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій та причиною неповноцінного екологічного функціонування ґрунтів і зниження їх продуктивності. Визначено види деградації, показники та діагностичні критерії. Виокремлено причини виникнення фізичної деградації орного ґрунту, розкрито можливості її поширення і особливості прояву в різних природно-кліматичних зонах України. Розкрито вплив деградації ґрунтів на посилення просторово-часової неоднорідності якості ґрунтового покриву. Для зменшення негативного ефекту деградації на екологічні і продуктивні функції ґрунтів доведено необхідність моніторингу ґрунтових ресурсів та заходів з відновлення деградованих земель, об’єднаних у державну програму. Обґрунтовано наукові підходи до корегування державної земельної політики і земельної реформи. Викладено основи майбутнього «розумного», бездеградаційного, екологічно безпечного й ефективного землекористування.

Ціна з ПДВ: 

39.90 грн

Комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації орних землях України та система бездеградаційного землеробства (науково-методичні рекомендації)

Рік видання: 

У науково-методичних рекомендаціях запропоновано комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації на орних землях України, що унеможливлює деградаційні процеси та сприяє збалансованому використанню ґрунтів. Встановлено, що наслідком фізичної деградації є переущільнення, знеструктурення, утворення в поверхневому шарі брил, кірки та тріщин, а в основі орного шару – плужної підошви. Наукою і практикою розроблено різноманітні прийоми попередження та усунення фізичної деградації, що робить цю проблему цілком розв’язуваною при застосуванні елементів високої культури землекористування та використання новітніх технологій та технічних засобів обробітку ґрунту. Представлено та обґрунтовано агровимоги, що обмежують антропогенне навантаження на ґрунт, знижують імовірність прояву фізичної деградації ґрунтів і оптимізують умови росту й розвитку надземної і підземної частин рослин.

Рекомендації можуть бути корисними для викладачів і наукових працівників у галузі ґрунтознавства, землеробства, землеробської механіки й агроекології.

Ціна з ПДВ: 

29.88 грн

Якість орних ґрунтів України

Рік видання: 

Монографію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми сучасного агроґрунтознавства, яка полягає у розробці удосконалених методичних підходів до оцінювання якості орних ґрунтів, визначення їх цінності та агроінвестиційної привабливості, науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні диференційованих агротехнологій з урахуванням неоднорідності властивостей орних ґрунтів. У книзі надано інформацію щодо сучасного стану якості орних ґрунтів України, проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід оцінювання якості ґрунтів. Детально описано удосконалені методичні підходи до оцінювання якості орних ґрунтів, засновані на комплексному врахування показників системи «ґрунт-клімат-поле». Висвітлені питання оцінювання якості окультурених та деградованих орних ґрунтів. Обговорено питання удосконалення нормативно-правової бази, прогнозування змін якісного стану ґрунтів та розробки заходів з контролю якості та ефективного використання орних ґрунтів.

У монографії обґрунтовано та розроблено теоретичні та практичні основи створення просторово-диференційованих систем землеробства на основі дослідження зональних та регіональних особливостей неоднорідності властивостей орних ґрунтів України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Книгу призначено науковцям, землекористувачам , державним службовцям, фахівцям державних установ, які займаються питаннями охорони ґрунтів та раціонального землекористування.

Ціна з ПДВ: 

61.50 грн