Є. В. Скрильник

Виробництво та застосування органічних добрив в умовах ведення органічного землеробства

Рік видання: 

У рекомендаціях показано вплив традиційних органічних добрив на гумусовий стан ґрунтів, який є головною ознакою їх потенційної родючості. Також розкрито технологічні підходи щодо переробки відходів різного походження у органічні добрива, особливу увагу приділено методам контролю та агрономічним вимогам щодо якості добрив, що застосовують у органічному виробництві. Наведено нормативно-методичні основи застосування органічних добрив .

Під час підготовки рекомендацій використані результати та узагальнення вітчизняних та закордонних досліджень.

Рекомендації призначені для працівників господарств усіх форм власності з веденням органічного виробництва та підприємств, що виробляють, переробляють і збувають органічну харчову продукцію. 

Ціна з ПДВ: 

16.51 грн

Скрильник Євген Володимирович

Скрильник Євген Володимирович
Д.С.-Г.Н., С.Н.С.
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

  • Оцінювання агрохімічної характеристики місцевої сировини різного походження та технології її переробки на органічні та органо-мінеральні добрива, стимулятори росту з підготовкою нормативно-технічної документації;
  • Технології застосування органічних і органо-мінеральних добрив, стимуляторів для відтворення еколого-енергетичного стану ґрунтів
  • Органічна речовина ґрунтів: закономірності трансформації під впливом різних антропогенних факторів та методи управління.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

  • Член Вченої ради “ІГА імені О.Н. Соколовського“

Переглянути видання: 

Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів

Рік видання: 

Наведено відомості щодо хімічного складу соломи та її трансформації у ґрунті, вплив соломи на урожайність і якість продукції сільськогосподарських культур та властивості ґрунтів. Особливу увагу приділено процесам відтворення гумусу та збереження родючості ґрунтів.

У рекомендаціях наведені дані науково-дослідних установ системи НААНУ: Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інституту зрошуваного землеробства НААН, Національного наукового центру «Інститут землеробства» НААН, Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, Полтавської ДСГДС Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

Рекомендації призначені для використання в системі МінАП, розраховані на працівників обласних і районних управлінь сільського господарства, агрономів, робітників сільськогосподарського виробництва усіх форм власності і науковців.

Ціна з ПДВ: 

10.54 грн

Раціональні способи переробки та застосування посліду у сільськогосподарському виробництві (рекомендації)

Рік видання: 

При підготовці рекомендацій використані результати та узагальнення вітчизняних і закордонних досліджень.

Призначені для фахівців сільського господарства, керівників і фахівців птахофабрик.

Ціна з ПДВ: 

19.56 грн

Сторінки