Л. П. Коляда

Науково-методичне забезпечення оцінки прояву дефляційних процесів на сучасному етапі охорони ґрунтового покриву Західного Полісся України

Рік видання: 

В монографії представлено науково-методичні основи забезпечення оцінки прояву дефляційних процесів на ґрунтах Західного Полісся України; визначено можливість використання кліматичних показників для прогнозу, контролю та планування робіт з протидії дефляції; вказано параметри основних протидефляційних властивостей ґрунтів в даних кліматичних умовах. Наведено дані про динаміку та інтенсивність проявів вітрових ерозійних процесів на осушених органогенних та мінеральних ґрунтах легкого гранулометричного складу. Робота містить результати оцінки впливу як параметрів протидефляційної стійкості ґрунтів, та і швидкості повітряного потоку на динаміку видування ґрунтів в аеродинамічній установці. Значну увагу приділено питанню охорони сільськогосподарських угідь від ерозії в даному регіоні. Проведено оцінку еколого- економічної ефективності протидефляційних заходів, розроблених на основі визначених параметрів стійкості до дефляції.

Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів. Монографія

Рік видання: 

У монографії розглянуто сучасні підходи до створення та функціонування системи моніторингу ґрунтів на основі методів дистанційного зондування. Зазначено основні принципи організації ґрунтоохоронного моніторингу. Пропонуються удосконалені підходи до інформаційного забезпечення ґрунтового моніторингу та методичні основи організації моніторингу ґрунтів за допомогою супутникової зйомки. Відмічена необхідність урахування фізико-географічних особливостей території під час створення моніторингу ґрунтів з використання даних супутникової зйомки.

Монографію розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням та обстеженням навколишнього природного середовища й ґрунтового покриву зокрема. Книга може бути корисною для науковців та фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, ґрунтознавців, географів, екологів тощо.

Ціна з ПДВ: 

119.30 грн

Концепція створення інформційної системи грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування

Рік видання: 

Підготовлено першу в Україні Концепцію створення інформаційної системи моніторингу грунтів на основі методів дистанційного зондування, яка встановлює основні стратегічні напрями розвитку інформаційного забезпечення систем спостережень за грунтовим покривом. Акцентовано увагу на необхідності здійснення моніторингу грунтів сучасними оперативними методами збирання, зберігання та обробки інформації із залученням методів дистанційного зондування. 

Розраховано на широке коло фахівців, які займаються вивченнм грунтового покриву, державних службовців, керівників управлінь агропромислового розвитку, науковців, землекористувачів, фахівців державних установ і сільськогосподарських підприємств, земелевласників, зацікавлених в отриманні оперативної та достовірної інформації про стан грунтів. 

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Рекомендації щодо використання методів дистанційного зондування в системі ґрунтоохоронного моніторингу

Рік видання: 

Цей документ встановлює основні вимоги до використання матеріалів різних методів дистанційного зондування в системі ґрунтоохоронного моніторингу, основні підходи до їх дешифрування за допомогою геоінформаційних систем.

Рекомендації розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням ґрунтового покриву та окремих властивостей ґрунтів. Зміст рекомендацій складається із загальних питань та основної частини, в якій охарактеризовано особливості різних методів дистанційного зондування для їх використання в системі ґрунтоохоронного моніторингу.

Ціна з ПДВ: 

14.67 грн