М. В. Куценко

Науково-методичні засади формування ґрунтозахисних та водоохоронних агроландшафтів (Науково-методичний посібник)

Рік видання: 

Науково-методичний посібник містить концепцію, методологію та методичні засади формування ґрунтозахисних та водоохоронних агроландшафтів. Його складові частини об’єднано єдиною науковою ідеєю гармонійного сполучення проектів землеустрою та систем землеробства зі структурою ерозійних геосистем , з метою найбільш ефективного застереження прискореної ерозії та замулення річок. Розглянуто: механізми саморегулювання таких систем; інформаційно-технологічну основу проектування екологічно стійких агроландшафтів; алгоритми: геосистемної оцінки ерозійної небезпеки земель; оцінки впливу сільськогосподарських угідь на замулення малих річок; формування екологічно стійких агроландшафтів. Запропоновано методичні засади ґрунтозахисної оцінки проектів землеустрою, оптимізації структури сільськогосподарських угідь, проектування ерозійно безпечних меж угідь та угловин відведення стоку.

Призначено для наукових працівників та інженерів галузей охорони ґрунтів, природних ресурсів, землевпорядного проектування, геоекології, географії, а також для викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

13.26 грн

Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні (монографія)

Рік видання: 

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню організації дієвої системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Основна ідея полягає у створенні умов, спрямованих на забезпечення таких зв’язків в земельних відносинах, які б без зовнішнього втручання функціонували як система, спрямована на застереження прискореної ерозії та збереження родючості ґрунтів. Узагальнено світовий досвід регулювання антропогенного навантаження на навколишнє середовище під кутом зору системних принципів. Головну увагу приділено методології організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні, новітні принципи та алгоритми геоінформаційного забезпечення її функціонування. Значну увагу приділено конкретним методам і способам постановки та вирішення завдань ґрунтозахисної оптимізації.

Призначено для держслужбовців Мінагрополітики, землевпорядників, агрономів, геоекологів, викладачів і студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

92.02 грн

Ефективне використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій

Рік видання: 

У книзі розглянуто основні принципи ефективного використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій. Викладені аспекти на практиці забезпечуються застосуванням сучасних комп’ютерних технологій математичного моделювання і геоінформаційних систем та можуть слугувати основою для створення баз даних з урахуванням властивостей грунтів для моніторингу і картографування ґрунтів, системи точного землеробства, проектування протиерозійних заходів.

Видання призначено для спеціалістів із земельного проектування і наукових працівників галузей охорони земель, ґрунтів, природних ресурсів, сучасного землекористування, співробітників наукових, проектних та освітніх установ, а також студентів, аспірантів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

33.60 грн

Методичні засади ерозійно-безпечного функціонування сучасних агроландшафтів України

Рік видання: 

Науково-методичний посібник включає елементи інформаційного забезпечення системи охорони ґрунтів від ерозії, методичні основи формування просторової структури сталих агроландшафтів, систему геоінформаційного супроводу агротехнічних заходів охорони ґрунтів від ерозії, конкретні приклади просторової оптимізації організаційних та агротехнічних протиерозійних заходів та розрахунку економічної ефективності від застосування даної технології. У ньому значну увагу приділено адекватному інформаційному забезпеченню прогнозування змиву, оцінки ерозійної небезпеки земель, формуванню структури ерозійнобезпечних агроландшафтів та просторовій оптимізації агротехнічних заходів.

 

 

Ціна з ПДВ: 

68.98 грн

Геосистемні основи регулювання ерозійно-акумулятивних процесів: геоморфосистемний аспект

Рік видання: 

Монографія містить геосистемну концепцію, методологію та методичні засади регулювання ерозійно-акумулятивних процесів. Її складові частини об’єднано єдиною науковою ідеєю гармонійного сполучення проектів землеустрою та систем землеробства зі структурою ерозійних геосистем з метою найбільш ефективного запобігання прискореної ерозії та замулення річок. Узагальнено досвід дослідження ерозійно-акумулятивних процесів, розглянуто механізми саморегулювання ерозійних геосистем, обґрунтовано геосистемні математичні моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, розвитку ерозійно-акумулятивних процесів та структури ерозійних геосистем, розроблено кількісну методику регулювання ерозійних процесів на рекультивованих землях, геосистемні основи формування екологічно стійких агроландшафтів та методичні засади регулювання ерозійних процесіву постійних водотоках. Значну увагу приділено вдосконаленню інформаційного забезпечення моделей ерозії. Наведено основи новітньої комп’ютерної технології оцінки ерозійної небезпеки земель та ґрунтозахисної оптимізації агроландшафтів.

Призначено для наукових працівників та інженерів галузей охорони ґрунтів, природокористування, землевпорядного проектування, геоекології, географії, а також для викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

94.54 грн