О. І. Сліденко

Удосконалена діагностика рівня азотного забезпечення ґрунту методами польового та лабораторного тестування

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації містять коротку характеристику біогеохімічного циклу азоту та перелік найбільш поширених існуючих методів визначення азотного стану ґрунту. Для удосконалення діагностики рівня азотного забезпечення ґрунту запропоновано спосіб визначення обсягів симбіотичної азотфіксації шляхом поєднання польового досліду та лабораторного аналізування; наведено удосконалені методичні аспекти визначення вмісту мінерального азоту та нітрифікаційної здатності ґрунту. Для розширення переліку показників азотного стану апробовано та запропоновано визначати мінералізацію азоту та нітрифікацю в ґрунтах за ISO 14238. Наведено результати випробувань портативного нітратоміру за польового In-situ тестування.

Рекомендовано для співробітників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, спеціалістів агрохімічних лабораторій різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

36.30 грн

Методичні рекомендації розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір урожаю з корегуванням його на фактичні погодно-кліматичні умови поточного року

Рік видання: 

Методичні рекомендації розроблено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 327 від 05.06.2012 р. У рекомендаціях викладено методику розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір сільськогосподарських культур. Проведено розрахунки потреби мінеральних добрив для України та Харківської області на період до 2015 року. За даною методикою норми мінеральних добрив та їх потребу розраховують за нормативами виносу поживних речовин 1 ц урожаю та прогнозованим валовим збором.

Розроблено методичні підходи до корегування прогнозованого валового збору сільськогосподарських культур на погодно-кліматичні умови поточного року. Методичні рекомендації розраховано на спеціалістів-виробників аграрного сектору.

Ціна з ПДВ: 

4.67 грн