О. В. Круглов

Науково-методичні засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України (науково-методичний посібник)

Рік видання: 

В підготовленому науково-методичному посібнику викладено засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України. Посібник призначено для співробітників наукових, проектних та освітніх установ, спеціалістів із землеустрою та охорони земель, задіяних у картографічній, ґрунтознавчій, технічній та землевпорядній сфері.

Ціна з ПДВ: 

0.00 грн

Методика визначення агровиробничих груп ґрунтів (для нормативно-грошової оцінки)

Рік видання: 

Розглянуто методичні особливості визначення агровиробничих груп ґрунтів. Показано алгоритм здійснення роботи з використанням існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів, підготовкою карти-версії агровиробничих груп грунтів та її верифікацією у польових умовах та за результатами аналітичних досліджень.

Розраховано для ґрунтознавців і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з проведенням ґрунтово-агрохімічних досліджень.

Ціна з ПДВ: 

38.52 грн

Методичні засади ерозійно-безпечного функціонування сучасних агроландшафтів України

Рік видання: 

Науково-методичний посібник включає елементи інформаційного забезпечення системи охорони ґрунтів від ерозії, методичні основи формування просторової структури сталих агроландшафтів, систему геоінформаційного супроводу агротехнічних заходів охорони ґрунтів від ерозії, конкретні приклади просторової оптимізації організаційних та агротехнічних протиерозійних заходів та розрахунку економічної ефективності від застосування даної технології. У ньому значну увагу приділено адекватному інформаційному забезпеченню прогнозування змиву, оцінки ерозійної небезпеки земель, формуванню структури ерозійнобезпечних агроландшафтів та просторовій оптимізації агротехнічних заходів.

 

 

Ціна з ПДВ: 

68.98 грн