В. А. Гаврилюк

Рекомендації щодо удобрення овочевих культур в умовах органічного виробництва Західного Полісся України. Науково-практичні рекомендації

Рік видання: 

Наведено основні положення щодо удобрення сільськогосподарських культур за вирощування в умовах органічного виробництва. На основі принципів органічного землеробства науково обґрунтовано доцільність інтегрованого застосування органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату в системах удобрення овочевих культур за вирощування в умовах Західного Полісся України.

Науково-практичні рекомендації розраховані на співробітників науково-дослідних установ, викладачів та студентів вищих навчальних закладів екологічного та агрономічного напрямів і спеціалістів аграрного сектору.

Ціна з ПДВ: 

40.00 грн

Підвищення ефективності систем удобрення сільськогосподарських культур за внесення органо-мінеральних добрив. Науково-практичні рекомендації

Рік видання: 

У науково-практичних рекомендаціях розглянуто сучасні технології виготовлення органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Проаналізовано агрономічну та економічну доцільність застосування у ланці сівозміни органо-мінеральних добрив, виготовлених на основі місцевої сировини.

Рекомендації розраховані на співробітників науково-дослідних установ, викладачів та студентів вищих навчальних закладів напрямку «Агрономія» та спеціалістів аграрного сектору.

Шляхи раціонального використання природних ресурсів (торф, сапропель) та ведення агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених ландшафтах Західного Полісся для отримання радіологічно безпечної продукції. Науково-практичні рекомендації

Рік видання: 

У наукових рекомендаціях подано оцінку радіоактивно забруднених торфовищ та озерних відкладів Волинського Полісся та наведено ефективні технології їх використання в якості компонентів для виготовлення добрив та препаратів.

Рекомендації розраховані на співробітників науково-дослідних установ, викладачів та студентів вищих навчальних закладів екологічного та агрономічного напрямів та спеціалістів аграрного сектору.

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку)

Рік видання: 

Концепцію розроблено за результатами узагальнень численних літературних джерел і багаторічних досліджень ННЦ ІҐА та інших наукових установ. У Концепції сформульовано основні принципи, сучасні методологічні та технологічні підходи у вирішенні проблем хімічної меліорації ґрунтів. Висвітлено географію, ґенезу та агроекологічні особливості ґрунтів, що потребують хімічної меліорації. Визначено місце, роль та перспективи меліорації ґрунтів як невід’ємної складової всієї системи інтенсивного землеробства. Наведено можливий вибір альтернативних заходів з меліорації хімічно деградованих ґрунтів. Наведено алгоритм організації робіт з меліорації ґрунтів, формування та удосконалення нормативно-методичної бази та інформаційного забезпечення. Завершується Концепція переліком актуальних і перспективних напрямів науково-дослідних робіт з проблем меліорації.

Ціна з ПДВ: 

48.60 грн