Біологічні науки

Спеціалізована вчена рада К 64.354.02

Наказ МОН України про створення: № 1328

Дата початку повноважень: 21.12.2015 р.

Дата закінчення повноважень: 21.12.2018 р.

Контактний телефон: (057) 704-16-69

E-mail: k64.354.02.nsc.issar@gmail.com

Спеціальність: 03.00.18 - ґрунтознавство

Голова спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Мірошниченко Микола Миколайович (03.00.18)

Заступник голови спеціалізованої вченої ради: д.б.н., с.н.с. Цапко Юрій Леонідович (03.00.18)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради: к.б.н., с.н.с. Маклюк Олена Іванівна (03.00.18)

 


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. №1328 у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» функціонує спеціалізована вчена рада К 64.354.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство строком на три роки.

Паспорт спеціальності 03.00.18 – ґрунтознавство

Склад спеціалізованої вченої ради

Інформація про здобувачів наукових ступенів

Цигічко Ганна Олександрівна

Захист дисертації Цигічко Ганни Олександрівни на тему «Особливості формування й закономірності функціонування мікробних ценозів чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України за органічної системи землеробства», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство, відбудеться «24» квітня 2018 р. о 10 годині у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024.

Науковий керівник кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Старченко Олена Іванівна, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», завідувач сектору мікробіології ґрунтів

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Горін Микола Олександрович, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, завідувач кафедри садово-паркового господарства

кандидат біологічних наук, доцент Лобова Оксана Володимирівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» за адресою: вул. Чайковська, 4, м. Харків, 61024

Автореферат

Дисертація

Відгук офійційного опонента

Відгук офіційного опонента