Цапко Юрій Леонідович

Цапко Юрій Леонідович
Д.Б.Н., С.Н.С.
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

  • Теорія і практика управління родючістю ґрунтів гумідних регіонів;
  • Буферні і фізико-хімічні властивості ґрунтів;
  • Радіологія і хімічна меліорація кислих ґрунтів; 
  • Моніторинг агроекологічного стану та ефективне ведення сільського господарства на осушених землях;
  • Акумуляція-дисипація макроелементів речовин залежно від антропогенних та природних навантажень.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

  • Член спецради Д 64.354.01 при ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;
  • Член спецради К 64.803.02 при ХНАУ імені В.В. Докучаєва.