ДІАГНОСТИКА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню питань діагностики мінерального живлення рослин соняшнику на чорноземах південних зони Степу України. Вивчали особливості мінерального живлення гібридів соняшнику на агрофонах різної родючості, які створено шляхом внесення органічних і мінеральних добрив протягом 4-х ротацій сівозміни. Встановлено нормативні показники підвищення вмісту в ґрунті рухомих поживних речовин залежно від тривалого застосування в сівозміні різних систем удобрення: азоту – на 4,2- 9,0 мг/кг, фосфору – на 8,2-15,3 мг/кг, калію – на 34,6-108,9 мг/кг ґрунту. Показана динаміка вмісту елементів живлення в листях соняшнику за фазами розвитку рослин: уміст азоту у фазі 4-6 листків різних гібридів змінюється у межах 3,67-3,82 %, бутонізації – 3,02-3,18, цвітіння – 2,71-2,77, повної стиглості – 1,11-1,22 %. Усі гібриди соняшнику добре реагують на покращення азотного режиму ґрунту. Уміст фосфору в листях соняшнику високий і становить залежно від гібридів у фазі 4-6 листків 0,36-0,40 %, бутонізації – 0,28-0,32, цвітіння – 0,16-0,21, повної стиглості – 0,07-0,11 %. Найкраще реагують на покращення фосфатного режиму ґрунту гібриди Альянс та Альтес. Уміст калію в листях соняшнику високий упродовж усієї вегетації рослин і змінюється за гібридами у фазі 4-6 листків у межах 4,57-4,63 %, бутонізації – 3,50-3,71, цвітіння – 3,44-3,68, повної стиглості – 1,98-2,20. Післядія систематичного внесення добрив у сівозміні позитивно вплинула на накопичення азоту, фосфору й калію в листях різних гібридів соняшнику, а також на врожайність насіння. Найбільший врожай (2,79 т/га) одержано за внесення 15 т/га гною спільно з мінеральними добривами (N56,5P47,8K41,8). Встановлено дефіцит вмісту цинку й бору в чорноземі південному, що потребує застосування під соняшник цинкових і борних мікродобрив. Оптимальна система удобрення на один гектар сівозмінної площі – 15 т гною в поєднанні з мінеральними добривами в нормі N56.5P47.8K41.8, що забезпечує в середньому за гібридами соняшнику врожайність насіння 2,79 т/га та олійність – 47,4 %. Визначено нормативні показники вмісту елементів живлення в 1 ц насіння соняшнику, а також винос їх урожаєм з одного гектара. Розраховано під соняшник агрономічну, економічну та енергетичну ефективність післядії гною й мінеральних добрив, внесених у сівозміні. Запропоновано нормативні показники вмісту елементів живлення в листях гібридів за фазами розвитку рослин для оптимізації мінерального живлення соняшнику на чорноземі південному степової зони України.

Рік: 

Автор: 

Капустіна Г.А.