Дисертаційні роботи

АГРОХІМІЧНІ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ В СИСТЕМАХ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ СТЕПУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
ПРОСТОРОВО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІЛЛІ УКРАЇНИ)
ЗМІНА БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ЛЕГКОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПРИ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННІ ШЛЯХОМ СТРУКТУРНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ
ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ДІАГНОСТИКА МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ
ВПЛИВ ГІПСОМЕТРИЧНОГО РІВНЯ МІСЦЕВОСТІ НА ПАРАМЕТРИ ЗВОЛОЖЕННЯ ЯК ФАКТОРУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ ЗВИЧАЙНИХ
ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
СИСТЕМА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ У СФЕРІ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ
АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСІВНОГО ШАРУ ҐРУНТУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ

Сторінки