Дисертаційні роботи

ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ І ОБРОБІТКУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА ЙОГО РОДЮЧІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ
АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО НА ТЕМНО-СІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ В ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОКУЛЬТУРЮВАННЯ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ФІТОМЕЛІОРАТИВНИМИ ЗАХОДАМИ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
ЗМІНА КАЛІЙНОГО СТАНУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РИЖІЮ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ЗМІНА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО СЕРЕДНЬОСУГЛИНКОВОГО ПІД ДІЄЮ БЕЗВОДНОГО АМІАКУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОСФАТНОГО СТАНУ КИСЛИХ ҐРУНТІВ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗВОЛОЖЕННЯ
ВПЛИВ АГРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОСІВНОГО ШАРУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ НА ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ҐРУНТАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ ОСАДАМИ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД І КОМПОСТАМИ НА ЇХ ОСНОВІ

Сторінки