Дисертаційні роботи

Вплив довготривалого застосування різних систем удобрення на гумусовий стан та агрохімічні показники дерново-підзолистого Ґрунту Західного Полісся України
Система нормативного забезпечення якості та охорони ґрунтів
Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему
Ефективність доз і строків застосування добрив під сорго зернове на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України
Ефективність застосування азотних добрив під яру м’яку пшеницю на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження
Фізичні властивості ґрунтів як критерій їх бонітування
Наукове обґрунтування використання методів дистанційного зондування в моніторингу ґрунтів

Сторінки