Дисертаційні роботи

АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТОПІНАМБУРА НА СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОПТИМІЗАЦІЯ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ СПЕЛЬТИ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НУТУ НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ВПЛИВ ОРГАНІЧНИХ ФЕРМЕНТОВАНИХ ДОБРИВ НА ЕЛЕМЕНТИ РОДЮЧОСТІ ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНКИ СІВОЗМІНИ
Агрохімічні основи біологізації системи удобрення культур у сівозмінах Правобережного Лісостепу України
Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні показники чорнозему типового та ефективність ресурсоощадних систем удобрення
Ефективність мікродобрив за різних рівнів удобрення сільськогосподарських культур на чорноземі опідзоленому Лівобережного Лісостепу
Оптимізація системи удобрення картоплі на дерново-підзолистому грунті Полісся
Взаємодія ґрунту та його структурних компонентів з вологою як критерій фізичного стану чорнозему
Ефективність мінеральних добрив при вирощуванні нуту в умовах Південного Степу України

Сторінки