Дисертаційні роботи

Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему
Ефективність доз і строків застосування добрив під сорго зернове на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України
Ефективність застосування азотних добрив під яру м’яку пшеницю на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження
Фізичні властивості ґрунтів як критерій їх бонітування
Наукове обґрунтування використання методів дистанційного зондування в моніторингу ґрунтів
Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження ґрунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України
Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем у дослідженні ґрунтового покриву Полісся України

Сторінки