Дисертаційні роботи

Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України
Ефективність застосування азотних добрив під яру м’яку пшеницю на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження
Фізичні властивості ґрунтів як критерій їх бонітування
Наукове обґрунтування використання методів дистанційного зондування в моніторингу ґрунтів
Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження ґрунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України
Використання багатоспектрального космічного сканування та геоінформаційних систем у дослідженні ґрунтового покриву Полісся України
Ефективність застосування мінеральних добрив під льон олійний на темно-каштановому ґрунті Південного Степу України
Закономірності післядії добрив на фізико-хімічні і агрохімічні властивості чорнозему типового в умовах Лівобережного Лісостепу та його продуктивність
Вплив органо-мінерального живлення на продуктивність сільськогосподарських культур ланки зрошуваної сівозміни в умовах півдня України

Сторінки