Довідник дослідника

Видавництво ПП «Технологічний Центр» розробило відеоматеріали «В допомогу авторам».

Ці рекомендації допоможуть науковцям знайти відповіді на актуальні питання з підготовки та представлення наукових статей.

Список журналів, які виключили з бази даних Scopus у червні 2020 року

Керівництво щодо написання наукової статті (поради аспіранту)

Ця книжка про те, якою має бути стаття у журналі, індексованому в наукометричних базах даних і включеному у перелік фахових видань, затверджений наказом МОН України.

Тут молодий науковець знайде відповіді на питання, які виникають у процесі написання і підготовки рукопису статті до наукового журналу – українського, або зарубіжного:

З чого почати?  Якою має бути структура статті?   Як скласти анотацію?

Як цитувати літературу і як оформити список літератури?

Як правильно описати об’єкт дослідження?   З чого має складатися основна частина рукопису?

Як формувати й описувати ілюстрації?   Як вибрати журнал?

Як підготувати (форматувати) рукопис за вимогами провідних журналів, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних?

У Додатки включено потрібні довідкові матеріали: перелік найбільш відомих у світі журналів у галузі ґрунтознавства й адреси потрібних веб-сайтів; інформація щодо наукометричних баз даних та індексів тощо.

 

Лактіонова Т.М., Величко В.А. Як написати наукову статтю (поради аспіранту). Харків: Смугаста типографія, 2017. 43 с.

Вимоги до написання й оформлення наукової статті для публікації у науковому журналі зібрано з відомих світових видань із ґрунтознавства, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних. Крім викладення узагальнених формальних пунктів, що входять до типових інструкцій, автори книги висловлюють поради і пропозиції виходячи з власного багаторічного редакторського досвіду. Книгу рекомендовано як навчальний посібник, порадник і довідник для молодих науковців, які прагнуть набути досвіду і публікуватися в національних та іноземних індексованих журналах.

ISBN 978-617-7387-51-9

З питань реалізації видання:

Лактіонова Тетяна Миколаївна

Тел.: +38057-7041665

E-mail: tnlaktionova@ukr.net