Громадська організація «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА»)

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА) зареєстровано Міністерством юстиції України 31 серпня 1992 року, свідоцтво № 254 - всеукраїнське об’єднанням громадян, яке створено відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». Рішенням Х з’їзду делегатів Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків від 26.06.2017 року затверджено нове найменування Товариства – Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» ГО(«УТҐА»). Товариство має статус всеукраїнської громадської організації та здійснює свою діяльність на території України.

Загальна інформаціяМета діяльності Товариства - є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, наукових прав та інших інтересів членів Товариства та сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства, створення сприятливих умов для повного творчого, інтелектуального потенціалу членів Товариства, підтримка та стимулювання особистих і колективних ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу в галузі ґрунтознавства та агрохімії.

Вищим керівним органом Товариства є з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків, який скликається Центральною Радою Товариства не рідше як один раз на чотири роки.

В період між з’їздами вищим керівним органом Товариства є Центральна рада Товариства.

Для ведення поточної роботи Центральна рада Товариства обирає Президію у складі Генерального секретаря, заступників Генерального секретаря, Президента, головного вченого секретаря, членів Президії.

Президент призначається Центральною радою з відокремленого підрозділу, що проводитиме наступний з’їзд Товариства.

Генеральний секретар Товариства представляє Товариство у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, громадськими, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та громадянами.

Основу Товариства складають відокремлені підрозділи (по регіонах України), що створюються за місцем роботи, навчання чи проживання їхніх членів. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори члені відокремленого підрозділу Товариства.

Основними завданнями Товариства є:

 • всебічне сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства;
 • привернення уваги спеціалістів і громадськості до розв’язання  теоретичних проблем, що розкривають глобальне значення ґрунтів для підтримання нормального функціонування біосфери та її окремих складових;
 • сприяння всебічному вивченню ґрунтових та земельних ресурсів України з метою їх найбільш раціонального їх використання, підвищення продуктивності, прогнозу змін та охорони;
 • сприяння популяризації та пропаганді ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ними наук серед широких верств населення;
 • сприяння членам Товариства в справі практичної реалізації їхніх наукових робіт, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, у підвищенні професійної кваліфікації;
 • сприяння наданню наукової та методичної допомоги в організації навчання у вищій і середній школах, в спеціальних учбових закладах, що відповідають профілю Товариства;
 • сприяння в координації науково-дослідних робіт в галузі ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ним наук;
 • встановлення зв’язків із спорідненими вітчизняними та міжнародними громадськими неурядовими та іншими організаціями;
 • участь у виконанні вітчизняних і міжнародних програм у галузі  фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науковому забезпеченні комплексних досліджень раціонального використання земельних ресурсів, охорони та відтворення родючості ґрунтів, технологій застосування добрив і меліорантів;
 • здійснення науково-технічної діяльності, в тому числі укладання та виконання договорів та інших правочинів на здійснення науково-дослідних робіт та/або вироблення науково-технічної продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії, при цьому виступати як замовником так і виконавцем цих робіт;
 • організація представницьких  заходів (семінарів, конференцій тощо) для популяризації науково-технічної діяльності та просування наукової (науково-технічної) продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії з обов’язковою участю як членів Товариства так і установ, підприємств, організацій відповідного спрямування;
 • популяризація та поширення правових знань у різних галузях права, охорони та використання ґрунтів серед різних цільових груп і членів Товариства;
 • надання допомоги у захисті різноманітних прав членів Товариства.

З’їздом приймаються програми Товариства, які є комплексом заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Товариства.

Відділення ГО(«УТҐА»)

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків складається з 23 відділень і налічує біля 900 представників провідних  наукових установ і вищих навчальних закладів. 

Назва відділення

Голова

Адреса, телефон, e-mail

Волинське

Радзій

Володимир Феофілович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру, проспект Волі, 13, м. Луцьк, Волинська обл., 43000;

0332- 735821;

095-522-72-85

kiver_rad@ukr.net

Дніпропетровське

Зверковський

Василь Миколайович

Дніпропетровський національний університет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,

проспект Гагаріна, 72,м. Дніпропетровськ, 49025;

097-5616005

095-3308492

zverkovsky@yahoo.com

Донецьке

Зуза

Віктор Олексійович

Донецький відділ родючості  ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»,

сел. Суха Балка, м. Дзержинськ, Донецька обл., 85299;

098-8164817

zuzava@ukr.net

ddcnnc@ukr.net

Житомирське

Кудрик

Анатолій Порфирович

Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра геодезії та землевпорядкування, вул. Старий бульвар, 7, м. Житомир, 10008;

067-8818819

zem_kudryk@ukr.net

Закарпатське

-

Фандалюк

Алла Володимирівна

Закарпатська філія ДУ «Держгрунтохорона», вул. Садова, с. Велика Бакта, Береговський р-н, Закарпатська обл., 90952;

097-2447116;

050-765-90-88

roduchistt@ukrpost.ua

Кам 'янець – Подільське

-

Вахняк

Василь Степанович

Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування,

 вул. Шевченка, 13,

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300;

067-3677223

wastep@list.ru;

wastep@meta.ua

Київське

Балаєв

Анатолій Джалілович

Національний університет біоресурсів і природокористування, кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів, вул. Героїв оборони, 15,

м. Київ, 03041;

044-527-81-02; 050-838-43-33

bal_grunt@ukr.net

Кіровоградське

Топольний

Федір Пилипович

Кіровоградський державний технічний університет, пров. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006

topolniy@gmail.com

Криворізьке

Сметана Олексій Миколайович

Криворізький ботанічний сад НАН України, вул. Маршака, 50, м. Кривий Ріг, 50089;

097-1687327

sekr.kbs@gmail.com

Кримське

Тронза

Галина Євгенівна

Південний філіал “Кримський агротехнологічний університет” НУБіП, кафедра ґрунтознавства та охорони природи, с. Аграрне,

м. Сімферополь, 95492;

050-216-86-32

tronza.galina@mail.ru

Кримське (НБС-ННЦ)

Опанасенко

Микола Євдокимович

Никитський ботанічний сад—Національний науковий центр, смт. Никита,

м. Ялта, АР Крим, 98648;

095-528-33-25

nbs1812@ukr.net

Луганське

Усатенко

Юрій Іванович

Луганська дослідна станція ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколдовського», вул. Октябрьська, 14, с. Металіст, Луганська обл., 93733;

(0642) 52-71-19

iap_t@rambler.ru;

Drugovav@mail.ru

Львівське

Позняк

Степан Павлович

Львівський державний університет ім. І.Франка, вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000

067-2852873

kfgeogrunt@franko.lviv.ua

Миколаївське

Чорний

Сергій Григорович

Миколаївський державний аграрний університет, вул. П. Комуни, 9,

м. Миколаїв, 54021;

097-449-35-87

chorny@rambler.ru

Одеське

Красєха

Єрофій Никифорович

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

erophey@sky.od.ua;

e_krasecha@mail.ru

Полтавське

Глущенко

Леонід Данилович

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН,

вул. Шведська, 86,

м. Полтава, 36029;

факс: 0532-559877

066-9607390

piapv.poltava@list.ru;

Прикарпатське

Волощук

Мирослав Дмитрович

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Інститут природничих наук, каф. агрохімії і ґрунтознавства, вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008;

0342-59-61-66;

099-3359901

mdvoloschuk@rambler.ru

Рівненське

Клименко

Микола Олександрович

Національний  університет водного господарства та природокористування, Навчальний науковий інститут агроекології та землеустрою, кафедра екології,  вул. Мірющенка, 53а, навчальний корпус № 7, к. 731, м. Рівне;

(0362) 23-50-84

faculty_ecology@nuwm.rv.ua

Сумське

Захарченко

Елена Анатоліївна

Сумський національний аграрний університет,

вул. Герасима Кіндратія 160,м. Суми, 40030;

095-7341012;

098-915-2603

zak-ehlina@yandex.ru

Уманське

Копитко

Петро Григорович

Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка-5, м. Умань, Черкаська обл., 20300

Hospodarenko@mail.ru

Харківське

Соловей

Вадим Борисович

ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 61024, м. Харків, вул. Чайковська 4;

(057) 704 16 69

pochva@meta.ua

Херсонське

Морозов

Володимир Васильович

Херсонський державний аграрний університет, вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 73006;

067-728-51-59

morozov-2008@yandex.ru

Чернівецьке

Дмитрук

Юрій Михайлович

Чернівецький національний університет ім. Федьковича,

вул. Коцюбинського, 2,

м. Чернівці, 58012

097-9744408

dmy@ gmail.com

dmytruk@chnu.edu.ua

Чернігівське

Волкогон

Віталій Васильович

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027;

(04622) 3-21-57

sgm@ukrpost.ua

Центральна рада

Центральна рада ГО(«УТҐА») на 2014-2018 рр.

 

1.     Балаєв Анатолій Джалілович

м. Київ

2.     Балюк Святослав Антонович

м. Харків

3.     Білова Наталія Анатоліївна

м. Дніпропетровськ

4.     Бердніков Олександр Михайлович

м. Чернігів

5.     Бондурович Юрій Юрійович

м. Берегово

6.     Брегеда Сергій Григорович

м. Полтава

7.     Бурикіна Світлана Іванівна

м. Одеса

8.     Вахняк  Василь Степанович

м. Кам’янець-Подільський

9.     Веремєєнко Сергій Іванович

м. Рівне

10.  Волкогон Віталій Васильович

м. Чернігів

11.  Волощук Мирослав Дмитрович

м. Львів

12.  Гамаюнова Валентина Василівна

м. Херсон

13.  Господаренко Григорій Миколайович

м. Умань

14.  Гришко Віталій Миколайович

м. Кривий Ріг

15.  Дегтярьов Василь Володимирович

м. Харків

16.  Дегодюк Едуард Григорович

м. Київ

17.  Дмитрук Юрій Михайлович

м. Чернівці

18.  Другова Олена Петрівна

м. Луганськ

19.  Заришняк Анатолій Семенович

м. Київ

20.  Захарченко Еліна Анатоліївна

м. Суми

21.  Зверковський Василь Миколайович

м. Дніпропетровськ

22.  Зубов Олексій Ремович

м. Луганськ

23.  Зуза Віктор Олексійович

м. Дзержинськ

24.  Іутинська Галина Олександрівна

м. Київ

25.  Канівець Віктор Іванович

м. Чернігів

26.  Копитко Петро Григорович

м. Умань

27.  Костенко Ігор Володимирович

м. Ялта

28.  Красєха Єрофій Никифорович

м. Одеса

29.  Кудрик Анатолій Порфирович

м. Житомир

30.  Лехцієр Любов Володимирівна

м. Харків

31.  Лісовий Микола Вікторович

м. Харків

32.  Лопушняк Василь Іванович

м. Львів

33.  Мазур Генріх Адольфович

м. Київ

34.  Медведєв Віталій Володимирович

м. Харків

35.  Мірошниченко Микола Миколайович

м. Харків

36.  Момот Ганна Феліксівна

м. Харків

37.  Морозов Володимир Васильович

м. Херсон

38.  Надточій Петро Петрович

м. Житомир

39.  Опанасенко Микола Євдокимович

м. Ялта

40.  Патика Володимир Пилипович

м. Київ

41.  Позняк Степан Павлович

м. Львів

42.  Радзій Володимир Феофілович

м. Львів

43.  Ромащенко Михайло Іванович

м. Київ

44.  Скрильник Євген Володимирович

м. Харків

45.  Сметана Олексій Миколайович

м. Кривий Ріг

46.  Соловей Вадим Борисович

м. Харків

47.  Тараріко Олександр Григорович

м. Київ

48.  Тихоненко Дмитро Григорович

м. Харків

49.  Топольний Федір Пилипович

м. Кіровоград

50.  Травлєєв Анатолій Павлович

м. Дніпропетровськ

51.  Трускавецький Роман Степанович

м. Харків

52.  Усатенко Юрій Іванович

м. Луганськ

53.  Фандалюк Алла Володимирівна

м. Берегово

54.  Чорний Сергій Григорович

м. Миколаїв

55.  Шевчук Михайло Йосипович

м. Луцьк

 

Президія

Президія ГО(«УТҐА»)

1. Балюк Святослав Антонович – Генеральний секретар

(керівництво поточними справами ЦР та Президії)

2. Мірошниченко Микола Миколайович – заступник Генерального секретаря (координація роботи ЦР, звязки з науковими установами України)

3. Медведєв Віталій Володимирович – заступник Генерального секретаря (міжнародні зв’язки)

4. Позняк Степан Павлович – заступник Генерального секретаря

(зв’язок з вузами, виховання кадрів)

5. Тихоненко Дмитро Григорович ‑ заступник Генерального секретаря (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)

6. Чорний Сергій Григорович

(зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)

7. Дегтярьов Василь Володимирович – Президент УТҐА

(організація та проведення Х з’їзду УТҐА)

8. Балаєв Анатолій Джалілович

(зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)

9. Ромащенко Михайло Іванович

(координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)

10. Дмитрук Юрій Михайлович

(координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)

11. Канівець Віктор Іванович

(розробка теоретичних проблем, координація досліджень)

12. Господаренко Григорій Миколайович

(зв`язок з вузами, програми та методи викладання)

13. Красєха Єрофій Никифорович

(зв`язок з вузами, програми та методи викладання)

14. Лопушняк Василь Іванович

15. Лісовий Микола Вікторович

(координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)

16. Мазур Генріх Адольфович

(розробка теоретичних проблем, координація досліджень)

17. Момот Ганна Феліксівна – головний вчений секретар Товариства

 

 

Почесні члени ГО(«УТҐА»)

Почесні члени Товариства, обрані рішенням VII з’їзду УТГА

 

П.І.Б.

Місто

1.

Булгаков Дмитро Сергійович

м. Москва

2.

 Волошин Іван Миколайович

м. Львів

3.

Волощук Мирослав Дмитрович

м. Івано-Франківськ

4.

 Гончаренко Василь Юхимович

м. Харків

5.

 Дегодюк Едуард Григоровича

м. Київ

6.

Другова Олена Петрівна

м. Луганськ

7.

 Єтеревська Ліна Василівна

м. Харків

8.

 Казімірова Раїса Микитівна

м. Ялта

9.

Канаш Олександр Павлович

м. Київ

10.

Кіт Мирон Григорович

м. Львів

11.

 Ковалішин Діонізія Іванівна

м. Тернопіль

12.

 Мазур Генріх Адольфович

м. Київ

13.

Недвига Миколо Васильович

м. Умань

14.

 Полупан Микола Іванович

м. Харків

15.

Стефан Скиба

м. Польща

16.

 Тараріко Олександр Григорович

м. Київ

17.

 Трускавецький Роман Степанович

м. Харків

18.

 Урсу Андрій Федорович

м. Молдова

19.

 Ушкаренко Віктор Олександрович

м. Херсон

20.

 Чабан Ілля Павлович

м. Дніпропетровськ

21.

 Ходєєва Лідія Прохорівна

м. Харків

Почесні члени Товариства, обрані рішенням VIIІ з’їзду УТГА

1.

Біланчин Ярослав Михайлович

м. Одеса

2.

Габрієль Анна Йософатівна

м. Львів

3.

Горін Микола Олександрович

м. Харків

4.

Канівець Віктор Іванович

м. Чернігів

5.

Коваленко Володимир Юхимович

м. Дніпропетровськ

6.

Красєха Єрофій Никифорович

м. Одеса

7.

Медведєв Віталій Володимирович

м. Харків

8.

Павленко Олена Федорівна

м. Харків

9.

Позняк Степан Павлович

м. Львів

10.

Сафонова Олена Петрівна

м. Херсон

11.

Тихоненко Дмитро Григорович

м. Харків

12.

Узбек Іван Харлампієвич

м. Дніпропетровськ

13.

Фалюш Віталій Васильович

м. Кіровоград

Почесні члени Товариства, обрані у 2014 році

1.

Белоліпський Валерій Олександрович

м. Луганськ

2.

Копитко Петро Григорович

м. Умань

3.

Лісовий Микола Вікторович

м. Харків

4.

Тітков Олександ Олександрович

м. Сімферополь

5.

Топольний Федір Пилипович

м. Кіровоград

6.

Фатєєв Анатолій Іванович

м. Харків

Співробітництво

Міжнародне співробітництво:

Міжнародне співробітництво:

 • з Польським ґрунтознавчим товариством (згідно білатеральної угоди щодо двосторонньої співпраці у сфері ґрунтознавства);
 • з Білоруським товариством ґрунтознавців (згідно угоди про розвиток співробітництва між Товариствами).

У 2014 році Товариство прийнято в члени Глобального ґрунтового партнерства (ФАО) та його регіональних осередків - Євразійського ґрунтового партнерства та Європейського ґрунтового партнерства.

Грантова діяльність

"Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні"

18 травня 2018 року Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА») успішно завершено виконання грантової угоди «Розробка моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах з подальшою імплементацією їх у суспільно-громадську діяльність ГО «УТҐА» та в практику землекористування» в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), який профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Робота тривала шість місяців, у роботі над проектом брали участь провідні науковці, члени Волинського та Харківського відокремлених підрозділів ГО «УТҐА».

Метою проекту було розробити моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах (на прикладі Харківської і Волинської областей), спрямовуючи діяльність ГО «УТҐА» на активізацію його потенційних можливостей досягати ефективних результатів від популяризації та впровадження цих моделей як інноваційних розробок з проблем родючості та охорони ґрунтів безпосередньо в практику землеробства, землекористування та земельних відносин.

У ході проведених робіт підготовлено, видано та розповсюджено серед членів організації аналітичні записки: «Ґрунтові ресурси Харківської області: стан, резерви продуктивної здатності», «Ґрунтові ресурси Волинської області: стан, резерви продуктивної здатності. Матеріали направлено до Департаментів агропромислового розвиту Волинської та Харківської обласних адміністрацій, основні положення та висновки одержали позитивну оцінку і будуть використані під час управління земельними ресурсами в аграрному секторі регіонів, а також при розробленні й реалізації заходів щодо підвищення ефективності їх використання.

Підготовлено «Регіональну програму охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації) у вигляді наукового видання, де викладено основні концептуальні положення формування регіональної програми охорони ґрунтів та відтворення їхньої родючості в регіоні, яку слід принципово оновити у зв’язку з реформуванням земельних відносин та територіальною організацією влади. Програму направлено до Департаменту агропромислового розвиту Харківської обласної адміністрації та підтримано.

Підготовлено «SWOT-аналіз системи охорони ґрунтів і нормативно-правове забезпечення регулювання відтворення родючості», науково-практичне видання «Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)», які направлено до Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, Громадської ради при Мінагрополітики України.

Результати робіт обговорено у ході проведення:

 • практичного семінару: «Новітні технології та практичні прогресивні агроприйоми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості» (Навчально-практичний центр Колківського вищого професійного училища, Волинська обл., Маневицький район, 13.04.2018 р.). (http://www.issar.com.ua/uk/news/seminar-novitni-tehnologiyi-ta-praktychn...);
 • двох науково-практичних семінарах «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів»; «Інформаційне забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами» в межах Міжнародного форуму «Здоровий ґрунт – здорова нація!» в рамках AGROPORT Lviv 2018 (м. Львів, 18.04.2018 р. (http://www.issar.com.ua/uk/news/mizhnarodnyy-forum-zdorovyy-grunt-zdorov...);
 • круглого столу «Моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів у сучасних умовах», (м. Харків, 15.05.2018 р.). У семінарі взяли участь члени Харківського відділення ГО «УТҐА», а також фахівці відокремлених підрозділів ГО «УТҐА» з різних регіонів країни, провідні вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • семінарі «Системне управління родючим потенціалом ґрунтів для досягнення нейтрального рівня деградації (м. Харків, 18.05.2018 р.) (http://www.issar.com.ua/uk/news/provedeno-seminar-systemne-upravlinnya-r...).

Контакти

Україна, 61024,

м. Харків, вул. Чайковська, 4

Тел./факс: (057) 704 16 69

e-mail:  utga-c@ukr.net

Балюк Святослав Антонович – Генеральний секретар ГО «УТГА», директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Момот Ганна Феліксівна –  головний вчений секретар ГО «УТГА», завідувач відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат с.-г. наук.

ХІ З’ЇЗД ҐРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ

Презентації пленарних і секційних доповідей

РЕЗОЛЮЦІЯ ХІ Делегатського з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

ЗВЕРНЕННЯ учасників ХІ делегатського з’їзду Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповідь Адміністрації Президента України на звернення Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповіді на звернення до Голови Верховної Ради України А.В. Парубія та Мінагрополітики

Спеціальний випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО» до XІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків

Безкоштовне замовлення у електронному вигляді:

 • Книга перша. Ґрунтознавство
 • Книга друга. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство

Замовити

 

Структура ГО(«УТҐА»)

 

Комісії:

1. Фізика ґрунтів

Голова комісії:

акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв

Члени комісії:

с. н. с. О.К. Балалаєв

н. с. В.А. Горбань 

2. Хімія ґрунтів

Голова комісії:

д. с.-г. н., проф. Г.А. Мазур

Члени комісії:

д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова

к. б. н., доц. А.О. Дубіна

3. Біологія ґрунтів

Співголови комісії:

д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець

д. б. н. Г.О. Іутинська

Члени комісії:

д. с.-г. н., проф. В.В. Волкогон

д. б. н., проф. І.А. Мальцева

д. б. н., проф. І.Х. Узбек

к. б. н., доц. В.А. Нікорич

к. б. н., с. н. с. А.Ф. Кулик

4. Агрохімія та родючість ґрунтів

Співголови комісії:

акад. НААН, проф. Б.С. Носко

д. с.- г. н., проф. Е.Г. Дегодюк

5. Генезис, географія та класифікація ґрунтів

Співголови комісії:

д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко

д. геогр. н., проф. С.П. Позняк

Члени комісії:

чл.-кор. НАНУ, проф. А.П.Травлєєв

д. б. н., проф. С.М. Польчина

6. Меліорація ґрунтів

Співголови комісії:

акад. АНВШ, д.с.-г.н., проф. С.Т. Вознюк

чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький

акад. НААН, проф. С.А. Балюк

7. Охорона та захист ґрунтів

Голова комісії:

акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін

8. Комісія з програм та методів викладання ґрунтознавства, агрохімії та картографії ґрунтів

Співголови комісії:

д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв

чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв

д. б. н., проф. М.О. Горін

Члени комісії:

акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк

д. с.-г. н., проф. М.М. Городній

9. Словникова термінологія, розробка стандартів

Голова комісії:

чл.-кор. НААН, проф. С.А. Балюк

Члени комісії:

д. геогр. н., проф. С.П. Позняк

к. с.-г. н., с. н. с. Т.М. Лактіонова

д. б. н., проф. М.О. Горін

10. Історія ґрунтознавства і каталогізація

Голова комісії:

д. с.-г. н., проф. П.Г. Копитко

Члени комісії:

д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко

д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець

д. с.-г. н. О.І. Мігунова

к. с.-г. н. М.В. Недвига

к. с.-г. н. О.П. Канаш

11. Комісія по роботі з науковою молоддю

Співголови комісії:

д. с.-г. н. Г.М. Господаренко

акад. НААН, д. с-г. н. М.М. Городній

Члени комісії:

д. с.-г. н., проф. Т.О. Гринченко

к. с.-г. н., доц. В.В. Морозов

к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

ПІДКОМІСІЇ:

1) Лісове ґрунтознавство та лісова гідрологія

Голова:

чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв

Члени підкомісії:

д. б. н., проф. В.М. Звєрковський

д. б. н., проф. Н.А. Білова

д. б. н., проф. Ю.І. Грицан

к. б. н., доц. К.Б. Новосад

д. б. н., проф. І.А. Мальцева

м. н. с. О.В. Котович

к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

2) Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи

Співголови:

д. с.-г. н., с. н. с. М.В.Лісовий

акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв

д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко

к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

3) Моніторинг ґрунтів

Голова:

акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв

Члени підкомісії:

д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко

д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова

4) Мікроморфологія ґрунтів

Голова:

д. б. н., проф. Н.А. Білова

Члени підкомісії:

к. б. н. доц. Є.Д. Ющук

к. б. н., с. н. с. В.М.Яковенко

к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

к. б. н. О.М. Сметана

5) Номенклатура і класифікація ґрунтів

Співголови:

д. с-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко,

к. с.-г. н., с. н. с. В.Б. Соловей

Члени підкомісії:

д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв

акад. НААН, проф. С.А. Балюк

акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін

д. б. н., проф. М.О. Горін

д. геогр. н., проф. С.П. Позняк

чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький

чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв

д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець

д. с.-г. н., проф. Клименко

д. б. н., проф. С.М. Польчина

к. геогр. н., доц. І.С. Смага

к. с.-г. н., доц. З.П. Паньків

к. геогр. н., доцент І.Я. Папіш

д. геогр. н., проф. В.І Михайлюк

д. б. н., проф. Є.Н. Красеха

6) Меліорація перезволожених ґрунтів

Голова:

чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький

Члени підкомісії:

акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк

д. с.-г. н., проф. М.О. Клименко

7) Зрошувані ґрунти

Співголови:

акад. НААН, проф. С.А. Балюк 

д. с.-г. н., М.І. Ромащенко

Члени підкомісії:

д. с.-г. н., проф. І.Д. Філіпьєв

д. с.-г. н., проф. В.В. Гамаюнова

8) Ерозія

Співголови:

акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін

д. с.-г. н. В.О. Білопільський

9) Сільськогосподарська рекультивація

Голова:

д. б. н., проф. І.Х. Узбек

Члени підкомісії:

д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська

д. с.-г. н., проф. В.О Забалуєв

к. с.-г. н., доц. П.В. Волок

к. с.-г. н., доц. М.І. Жиленко

к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

10) Лісова рекультивація

Співголови:

д. б. н., проф. В.М. Звєрковський.,

чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв

Члени підкомісії:

д. б. н., проф. Білова Н.А.

д. б. н., проф. І.А. Мальцева

с. н. с. Н.П. Тупіка

д. б. н., проф. Л.П. Мицик

к. б. н., доц. О.М. Масюк

д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська

к. б. н., с. н. с. В.М. Яковенко

к. б. н., доц. Є.Д. Ющук

11) Техногенне забруднення ґрунтів

Співголови:

д. с.-г. н., проф. А.І. Фатєєв,

д. б. н., с. н. с. М.М. Мірошниченко

Члени підкомісії:

к. с.-г. н., с. н. с. В.Л. Самохвалова

12) Радіоекологія ґрунтів

Голова:

д. б. н., проф. В.М. Зверковський

Члени підкомісії:

к. б. н., с. н. с. І.А. Іванько

к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

д. с.-г. н., проф. П.П. Надточій

 

Статут