Ґрунтова діагностики запасів мінерального азоту (NН4 + NО3) в шарі 0–60 см з наданням рекомендацій щодо удобрення або підживлення сільськогосподарських культур