Ґрунтово-агрохімічне обстеження полів (господарств) з наданням відповідної аналітичної та картографічної інформації й інформації щодо ресурсних можливостей земель за природною і ефективною родючістю (не менш, ніж 1000 га)