Інститут пропонує придбати державний стандартний зразок складу ґрунту

Шановні відвідувачі сайту!

Інститут, на базі якого створено Центр державної служби стандартних зразків ґрунту (Центр ДССЗ ґрунтів), стоїть на позиціях отримання якісних і достовірних результатів вимірювання у сфері контролю стану ґрунтів. З цією метою були розроблені, атестовані  та зареєстровані:

  • Державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему типового важкосуглинкового (ДСЗУ 163.5-2015);
  • Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного малогумусного (ГСЗУ 01-2015);
  • Галузевий стандартний зразок складу (агрохімічних показників) дерново-підзолистого супіщаного ґрунту (ГСЗУ 02-2015).

Стандартні зразки супроводжуються сертифікатом і відповідною технічною документацією.

Інститут (Центр ДССЗ ґрунтів) також приймає пропозиції від зацікавлених організацій на розроблення стандартних зразків різних рівнів.

Зацікавлених осіб просимо звертатися в ЛАБОРАТОРІЮ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ҐРУНТІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА МЕТРОЛОГІЇ!