Луганська дослідна станція

Діяльність станції тимчасово призупинено від 16.06.2014 р.

Адреса: 93733, Луганська область, Слов’яносербський район, с. Металіст, вул. Октябрьська, б. 14
Роб.тел. (факс): (0642) 52-71-19; 
E-mail: liap_t@rambler.ru

Основні напрями та види наукової і господарської діяльності

  • Наукове забезпечення виконання пріоритетних завдань аграрної науки у сфері охорони ґрунтів та підвищення їх родючості;
  • Адаптація новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур до грунтово-кліматичних умов Луганської області;
  • Вирішення актуальних завдань охорони ґрунтів в Луганській області, в Донецькому регіоні та підвищення їх родючості, з метою створення ґрунтозахисних агроландшафтів на основі протидефляційних комплексів;
  • Забезпечення поєднання сучасних комп’ютерних технологій протиерозійного проектування у складенні проектів землеустрою для еколого-економічного обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;
  • Проведення досліджень, спрямованих на охорону ґрунтів від техногенного забруднення, зменшення міграції важких металів у ґрунтах та їх надходження до сільськогосподарської продукції;
  • Розвиток селекційної та насінницької роботи в Луганській області;
  • Розроблення раціональних систем удобрення для умов Луганської області, технологій регулювання мікроелементного живлення сільськогосподарських культур;
  • Проведення досліджень, спрямованих на забезпечення розвитку тваринництва та раціональне використання місцевих органічних відходів;
  • Створення, освоєння та організація впровадження інновацій, яке включає випробовування, апробацію наукових розробок та їх науково-консультаційне забезпечення