Мірошниченко Микола Миколайович

Мірошниченко Микола Миколайович
Д.Б.Н., С.Н.С.
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Основні напрями наукової діяльності

 • Охорона ґрунтів від техногенного забруднення;
 • Стійкість ґрунтів до антропогенних навантажень;
 • Управління якістю ґрунтів і рослинницької продукції;
 • Колоїдно-хімічна діагностика ґрунтових процесів.

Членство в НААН, інших академіях (в т.ч. зарубіжних)

 • Член УТГА;
 • Співголова комісії “Техногенне забруднення ґрунтів” УТГА;
 • Член технічного комітету стандартизації ТК 142 «Ґрунтознавство»;
 • Професор кафедри агрохімії ХНАУ.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

 • Заступник Голови Вченої ради ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського“;
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01;
 • Член експертної ради ДАК Міносвіти і науки України;
 • Член редколегії «Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва».

Переглянути видання: