Наукові дослідження

Програми наукових досліджень НААН на 2021-2025 рр.

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» - головна наукова установа з виконання ПНД НААН «Раціональне використання і стале управління ґрунтовими ресурсами, збереження родючості та здоров’я ґрунтів, захист від деградації» («Ґрунтові ресурси: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології»)

Програми наукових досліджень НААН, виконавцем яких є ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»:

- «Супутниковий моніторинг ресурсів агросфери та біобезпека сільського господарства» («Агрокосмос»); - «Наукові основи інноваційної біоекономіки в АПК» («Інноваційна біоекономіка»)