17 червня Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня 1994 року Генеральною Асамблеєю Організації О’єднаних Націй було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням. Мета Конвенції – консолідація міжнародної спільноти для боротьби з різними видами деградації земель під впливом природних та антропогенних чинників, скорочення масштабів деградації земель шляхом розробки заходів з їх охорони. Відтоді щорічно 17 червня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

Україна приєдналася до Конвенції ООН у 2002 році згідно Закону України від 04 липня 2002 року № 61 - IV «Про приєднання України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та опустелювання, особливо в Африці». 21 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла Закон України №2818-VI «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», яким передбачено питання боротьби з деградацією земель та досягнення цілей екологічно збалансованого землекористування.

Основна увага наукової спільноти ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» зосереджена на вирішенні нагальних проблем в галузі охорони грунтів на законодавчому, нормативному, нормативно-методичному та технологічному рівнях. Зокрема, розроблено та надано до Верховної Ради України проект Закону України «Про збереження грунтів та охорону їх родючості», проект Національної програми охорони грунтів, проект Концепції реформування державної системи моніторингу земель в Україні (в частині проведення моніторингу ґрунтів), Національну доповідь про стан родючості грунтів, Наукові основи охорони і раціонального використання зрошуваних земель України, Концепцію інтегрованого управління екологічним ризиком деградації грунтів, підготовлено низку рекомендацій щодо необхідності впровадження протидеградаційних заходів на зрошуваних землях, щорічно надаються матеріали до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні.

У 2014 році Інститут увійшов до складу Глобального ґрунтового партнерства та його регіональних осередків – Європейського та Євразійського ґрунтових партнерств, зокрема, брав участь у розробці спільних планів дій і заходів. Наприкінці 2014 р. в рамках Глобального ґрунтового партнерства, розпочато підготовку інформаційних матеріалів до наукової доповіді «Світові ґрунтові ресурси» та 2-го видання «Атласу грунтів Європи».

Важливим заходами для привернення уваги влади та суспільства є численні аналітичні матеріали щодо стану грунтових ресурсів України за впливу природних та антропогенних чинників, які представлено в низькі наукових видань, популяризація на урядових та місцевих інформаційних порталах періодичних видань, зокрема в газетах «Урядовий кур’єр», «Голос України», «Аграрний тиждень. Україна», «Слобідський край» та ін.. та висвітлено в численних інтерв’ю відомих вчених Інституту, виступах на телебаченні і радіо.