7-й Одеський агрохімічний форум

11-13 вересня 2019 р. у м. Одеса відбувся 7-й Одеський агрохімічний форум, організований інформаційно-аналітичним агентством «Інфоіндустрія». Щорічно захід збирає агрохіміків, фахівців у галузі живлення рослин, вчених, власників бізнесу, топ-менеджерів аграрного та хімічного секторів, інвесторів тощо. Обговорювались питання джерел постачання в Україну мінеральних добрив, логістики, інфраструктури та зберігання мінеральних добрив, особливостей їх внесення, регіональні проблеми стану ґрунтів, виклики аграрного ринку з урахуванням дефіциту добрив в Україні.

У ході пленарної частини з доповіддю «Ґрунтові ресурси України: сучасний стан, еволюція, охорона та управління родючістю» виступив директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Балюк Святослав Антонович. У виступі він зупинився на ґрунтово-агрохімічних аспектах управління родючістю ґрунтів, питаннях оптимізації живлення рослин.

Наголошено, що оптимізація живлення росли – це комплекс взаємопов’язаних організаційних та технологічних заходів, спрямованих на забезпечення сільськогосподарських культур елементами живлення, необхідними для одержання запланованого рівня врожайності, відтворення родючості ґрунтів та покращення якості сільськогосподарської продукції.

Підкреслюючи роль і значення добрив у живленні рослин, зауважено, що сучасна концепція раціонального застосування добрив у контексті сталого розвитку сільськогосподарського виробництва базується на економічній, соціальній та екологічній складових. Окреслено основні напрями оптимізації живлення, шляхи досягнення стабілізації вмісту органічного вуглецю в грунті та його подальшого збільшення. Наведено причини тимчасових порушень мінерального живлення рослин. У нинішніх умовах система живлення рослин має бути більш диференційованою, точною, максимально адаптованою до ґрунтово-кліматичних умов, вимог культур і різних форм господарювання. Наголошено, що за останні десятиліття різко зменшилося виробництво та застосування мінеральних і органічних добрив, хімічних меліорантів. За умов дефіцитного балансу поживних елементів відновлення родючості ґрунтів і одержання стабільних урожаїв є досить проблематичним. Виникають проблеми і з якістю сільськогосподарської продукції. Вирішення цих проблем дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни та стати повноправним учасником світового аграрного ринку.

Базовою інформацією про рівень забезпеченості ґрунтів елементами живлення є дані агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, що містять інформацію щодо вмісту гумусу, азоту, рухомих форм фосфору, калію, сірки, мікроелементів. Розвиток технологій точного землеробства, дані про неоднорідність ґрунтів висувають нові вимоги до цієї інформації, яка має бути такою, що геопозиціонується, враховувати більш широкий перелік агрономічно значимих показників. Необхідним вбачається поступовий, поетапний перехід від агрохімічної паспортизації до моніторингу ґрунтів з урахуванням європейського досвіду.

Акцентовано увагу на екологічних аспектах застосування добрив, які враховують такі ризики для здоров’я людей і тварин як хімічний склад добрив, токсичні домішки, міграція азоту і забруднення важкими металами, нітратами тощо.

Окреслено перспективні напрями досліджень у сфері оптимізації живлення рослин.