Доповідь «Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України в контексті євроінтеграційних процесів»

21 липня 2015 року відбулися загальні збори Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України, на яких з доповіддю «Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України в контексті євроінтеграційних процесів» виступив директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН С.А. Балюк.

У доповіді зроблено наголос на ролі та значенні  ґрунтів та ґрунтового покриву у світлі сучасних уявлень. Визначено  функції, що виконує грунт, особливості ґрунтового покриву України, визнано недосконалість джерел інформації про стан ґрунтового покриву. Обґрунтовано необхідність проведення повторного великомасштабного ґрунтового обстеження на сучасних методологічних засадах та з використанням міжнародного досвіду, організації та проведення моніторингу ґрунтів, реконструкції польових дослідів та закладки нових.

Висвітлено розвиток деградаційних процесів: типи, види деградації, розповсюдження, збитки, причини. Розкрито сучасну систему управління земельними ресурсами. Означено невирішені проблеми управління ґрунтовими ресурсами в Україні. Висвітлено питання управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів. Сьогодні у  світі прийшло розуміння ролі та значення ґрунтового покриву, приймаються хартії, конвенції, програми. Підвищена увага до ґрунтів, їх охорони викликано сучасним станом ґрунтів, тенденціями до змін, їх ролі у забезпеченні продовольством та виконанні екологічних функцій, ростом чисельності населення, зменшенням площ земель с.-г. призначення, прогнозними змінами клімату, загостренням продовольчої проблеми у світі.

Україна прийняла низку програмних документів, а саме: Конвенція ООН про зміну клімату; Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням; Національний план дій по боротьбі з опустелюванням, Конвенція ООН про охорону біологічного різноманіття.

 Основні положення охорони ґрунтів відображено у рішеннях конференцій ООН щодо сталого розвитку. При цьому основою сталого розвитку є сталий ґрунтовий покрив. Рішення цих конференцій направлені на ліквідацію голоду, заходи з боротьби зі змінами клімату та деградацією земель.

Зазначено базові принципи «європейської ґрунтової політики», яку затверджено у 2002 році, інституції, що сприяють Європейській ґрунтовій стратегії, джерела фінансування ґрунтових досліджень (на прикладі Німеччини), наведено приклади європроектів з дослідження і охорони ґрунтового покриву, головні ознаки європейського моніторингу ґрунтів, шляхи трансформації агрохімічної паспортизації у моніторинг за кращими європейськими зразками (Франція, Німеччина, Швеція).

Проінформовано про участь ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» у  діяльності Глобального ґрунтового партнерства, європейських рамкових програмах, зокрема «Горизонт – 2020», ключові заходи Міжнародного року ґрунту.

Основними напрямами удосконалення наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України визнано:

  • оновлення ґрунтово-картографічних і аналітичних матеріалів, включаючи ґрунти лісів, гірських масивів,  заплав і несільськогосподарських земель;
  • реанімація стаціонарних досліджень за перебігом сучасних ґрунтотворних процесів, у тому числі стокових майданчиків і лізиметричних станцій;
  • трансформація агрохімічної паспортизації у моніторинг європейського зразка;
  • уведення нових антидеградаційних стандартів і нормативів;
  • створення державної служби (комітету) з моніторингу і охорони ґрунтів;
  • активізація євроінтеграційних процесів у галузі охорони ґрунтів (включаючи участь ІГА у європейському ґрунтовому партнерстві).

Вищевикладені матеріали взято до уваги і запропоновано винести на обговорення Президії Національної академії аграрних наук України у грудні 2015 року.

 

 

         

-