Друге засідання робочої групи з питань імплементації «Нітратної директиви»

Сьогодні співробітники Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» - завідувач лабораторії польових досліджень з добривами та управління якістю продукції Ревтьє-Уварова А., як член робочої групи, та Гетьманенко В., старший науковий співробітник лабораторії органічних добрив та гумусу взяли участь у другому засіданні робочої групи з питань імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел у національне законодавство України.

Основними питаннями порядку денного були:

  • обговорення зведених пропозицій до проєкту Кодексу найкращих сільськогосподарських практик (доповідач: Ярмоленко Є., завідувач відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», експерт проекту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики»),
  • обговорення проєкту Методики визначення зон, вразливих до нітратних сполук (доповідач: Осадча Н., завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту),
  • обговорення оновленого покрокового плану імплементації Директиви Ради 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. (доповідачі: Лозовицький О., керівник експертної групи політики якості Директорату сільського розвитку Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Ярмоленко Є., завідувач відділу досліджень з охорони та підвищення родючості ґрунтів Державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», експерт проєкту ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики»)