Ефективне використання земель НААН: міфи та реальність

Останнім часом спостерігається велика зацікавленість до земельного фонду Національної академії аграрних наук України з боку українських ЗМІ та інших комерційних структур. Так, на сайті AgroPortal опубліковано інформацію щодо використання земель Національної академії аграрних наук України та її наукових установ. У тому числі, наведено недостовірну інформацію щодо земель, які перебувають у використанні Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та підпрорядкованої дослідної мережі.

Кожна людина, мабуть, розуміє, що зацікавленість викликана особливо цінними землями, якими наразі володіє Академія та які передано їй державою у власність для виконання визначених Державою завдань. Для наукових установ, які перебувають у віданні НААН, важливе значення мають особливо цінні землі для експериментальної наукової діяльності, що передбачає проведення наукових досліджень у довготривалій перспективі, пропаганду передового досвіду й утілення в життя інноваційних наукових розробок у галузі природокористування.

Основними статутними завданнями ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» є наукове забезпечення формування державної політики раціонального використання ґрунтово-земельних ресурсів України, збереження та підвищення родючості ґрунтів, науково-методичний супровід агрохімічного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

Для виконання вказаних вище завдань Інститут має підпорядковану дослідну мережу – три дослідні господарства: ДП «ДГ «Граківське», ДП «ДГ «Агроспілка», ДП «ДГ «Донецьке» та дві дослідні станції: Поліська дослідна станція, Луганська дослідна станція. Загальна площа земель, які закріплено за Інститутом та підпорядкованою дослідній мережі, протягом 2013–2016 років і станом на 01.01.2017 року залишається без змін і загалом становить 7857,84 га, у тому числі сільськогосподарські угіддя – 7156,63 га, з них рілля – 5886,96 га. Інформацію про землекористуванню в розрізі підпорядкованої дослідної мережі Інституту наведено в таблиці.

Експерементально-виробнича база Інституту лише фрагментарно відображає строкатість ґрунтово-кліматичних умов нашої країни, оскільки ці об’єкти локалізовані в східній частині Лівобережного Лісостепу (ДП «ДГ «Граківське» Харківської області) та Степу Північного (Луганська дослідна станція, ДП «ДГ «Агроспілка», ДП «ДГ «Донецьке» Луганської та Донецької областей). У Волинській області функціонує Поліська дослідна станція, яка не має в користуванні земель сільськогосподарського призначення. 

З 2014 року суспільно-політична й фінансово-економічна ситуація, що склалася в Луганській області, не дає змоги Інституту проводити наукові дослідження та здійснювати вирощування сільськогосподарських культур на базі Луганської дослідної станції та ДП «ДГ «Агроспілка». Вказані об’єкти мають загальну земельну площу 2457,11 га, у тому числі землі під сільськогосподарськими угіддями – 2329,07 га. Разом із тим, зазначені земельні угіддя розташовані в селищі Металіст Слов’яносербського району Луганської області, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (розпорядження Кабінету Міністрів України від 7.11.2014 р. № 1085-р зі змінами). У зв’язку із неможливістю проведення науково-дослідних і виробничих робіт, їхню діяльність було призупинено відповідно до наказів їхніх керівників, починаючи із 16 червня 2014 року й до цього часу не поновлено.

Крім цього, ДП «ДГ «Донецьке», маючи в користуванні земельну ділянку в кількості 4013,02 га, здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка розташована на лінії зіткнення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 7.11.2014 р. № 1085-р зі змінами) вже четвертий рік поспіль. Проведення наукових досліджень і фінансово-господарської діяльності на території розташування ДП «ДГ «Донецьке» є вкрай ризикованим, а ситуація в цілому до цього часу не поліпшилася.

Тому з 2014 року повністю відсутня можливість використовувати земельні ділянки Луганської дослідної станції та ДП «ДГ «Агроспілка» загальною площею 2457,11 га, що становить 31% від усієї площі, підпорядкованої Інституту та його дослідній мережі, що, у свою чергу, не дає змоги використовувати ріллю вказаних суб’єктів господарювання в загальній кількості 2174,37 га, що становить 37% від усієї площі ріллі дослідної мережі Інституту.

Таким чином, на сьогодні, Інститут продовжує проводити наукові дослідження, здійснюючи виробничі досліди з апробації та впровадження завершених науково-дослідних робіт на землях лише двох господарств: ДП «ДГ «Граківське» та ДП «ДГ «Донецьке». Детальнішу інформацію про напрями наукових розробок і площі земель, які задіяно під апробацію та впровадження за період 2013–2016 рр., наведено в таблиці.

Беручи до уваги зазначене вище, можна вкотре підкреслити про недостовірність й упередженість, що мала місце, коли дані про використання земельних угідь Інститутом і підпорядкованою йому мережею публікували на офіційному веб-ресурсі AgroPortal

ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» здійснює свою діяльність у межах чинного законодавства України на основі прозорості та відкритості. Дані, які було представлено громадськості на веб-ресурсі AgroPortal є завідомо неправдивими та не витримують жодної критики.

Тому Інститут звертає увагу громадськості на те, що, на превеликий жаль, деякі особи, зловживаючи охоронюваним законом правом на свободу слова, намагаються сформувати докорінно неправдиву думку про ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Національну академію аграрних наук України в цілому.

 

Основні стаціонарні польові досліди на землях дослідної мережі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за період 2013-2016 рр.

 

ДП «ДГ «Граківське»:

  • стаціонарний польовий дослід «Вплив різних рівнів біологізації землеробства на родючість ґрунту» на площі 7 га;
  • стаціонарний польовий дослід «Ефективність мінеральних добрив залежно від рівня забезпеченості ґрунту поживними речовинами» на площі 2,8 га;
  • стаціонарний польовий дослід «Вплив рослинних решток (соломи) у поєднанні з органічними і мінеральними добривами на продуктивність сівозміни та родючість чорнозему типового» на площі 2,5 га;
  • стаціонарний польовий дослід «Агроекологічний моніторинг» на площі 10,5 га;
  • стаціонарний польовий дослід «Вивчення ефективності різних форм фосфорних добрив» на площі 3,5 га;
  • стаціонарні мікропольові досліди з вивчення водозберігаючих режимів зрошення на площі 60 м2.

ДП «ДГ «Донецьке» та ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»:

  • дослід з контурно-протиерозійної організації території на площі 564 га (ріллі 306 га);
  • стаціонарний польовий дослід «Встановити вплив сівозміни та різних способів обробітку ґрунту на ступінь деградації ґрунту шляхом вивчення агрофізичних та агрохімічних показників чорноземних ґрунтів Донецького регіону» на площі 83 га.