Експертна зустріч з формування національної системи моніторингу ґрунтів

18 жовтня 2018 р. у м. Київ (готель “Alfavito”) відбулася експертна зустріч “Інтегроване управління природними ресурсами деградованих земель степової та лісостепової зон України” за підтримки проекту ФАО та Глобального екологічного фонду (ГЕФ). На запрошення Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) і Мінприроди України ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» представляли заступник директора з наукової роботи, доктор біологічних наук Мірошниченко М. М., завідувач сектору дистанційного зондування ґрунтового покриву, кандидат біологічних наук Трускавецький С. Р. та координатор міжнародної діяльності Інституту, заступник координатора зі співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО Левін А. Я.

Під час обговорення розглядалися питання узгодження, формування та розвитку національної системи моніторингу природних ресурсів з наступним обговоренням технічних аспектів моніторингу ґрунтів України та інвентаризації лісосмуг. Значну увагу було приділено вибору базової системи індикаторів моніторингу ґрунтів в Україні: поточний стан ґрунтів, деградація ґрунтів за рахунок водної та вітрової ерозії, втрати родючого шару ґрунту, депонування та секвестрування органічного ґрунтового вуглецю, хімічне забруднення ґрунтів, запечатування ґрунтів тощо. Учасниками погоджено, що при формуванні національної системи моніторингу ґрунтів необхідно у повному обсязі враховувати вимоги міжнародних організацій щодо показників систем глобального моніторингу ґрунтів, а саме Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням щодо показників нейтрального рівня деградації ґрунтового покриву, а також глобальної системи моніторингу ґрунтів SoilSTAT, яка створюється ФАО в рамках Глобального ґрунтового партнерства. (Довідка: Координаційним центром зі співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО є ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського»). Також відзначено, що для створення в Україні досконалої національної системи моніторингу ґрунтів доцільно максимально враховувати вітчизняний і європейський досвід.

Особливу увагу, на думку експертів, слід звертати на необхідність реформування системи державного нагляду та відповідальності у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема, ґрунтів та вимоги щодо оприлюднення ґрунтової інформації через загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів "Відкрите довкілля".