Глобальний симпозіум щодо забруднення ґрунту (GSOP18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 2 по 4 травня 2018 року в штаб-квартирі ФАО (Рим) відбувся Глобальний симпозіум із забруднення ґрунту (GSOP18). Продовольча та сільськогосподарська організація ООН та Глобальне ґрунтове партнерство, Міжурядова технічна комісія з питань ґрунтів (ITPS) спільно з секретаріатами Базельської, Роттердамської та Стокгольмської конвенцій та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) організували та провели цей симпозіум як спільну платформу для обговорення та розробки новітньої інформації про стан, тенденції та дії (як наукові, так і політичні) щодо покращення стану забруднених ґрунтів, загрозливих наслідків проблеми забруднення ґрунту для здоров'я людини, безпеки продуктів харчування та якості навколишнього середовища загалом.

Симпозіум став першим кроком у здійсненні Добровільних керівних принципів сталого управління ґрунтом з точки зору зменшення шкідливих речовин у ньому як способу збереження здорових ґрунтів та безпеки продуктів харчування у відповідності до Цілей сталого розвитку. Зокрема, результати симпозіуму надали наукові докази для підтримки дій та рішень, спрямованих на запобігання та зменшення забруднення ґрунту з метою посилення продовольчої безпеки та екосистемних послуг, сприяння відновленню забруднених земель.

Україну на Глобальному симпозіумі представляв ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». З усними доповідями на секційних засіданнях виступили канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу охорони ґрунтів Семенов Д.О. та канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу агрохімії Гладкіх Є.Ю. Доповіді були за наступними темами: 

  1. Техногенно забруднені ґрунти України;
  2. Зрошення: оцінка забруднення важкими металами в системі "вода - ґрунт - рослини";
  3. Геохімічні та антропогенні фактори мінливості вмісту важких металів у грунтах України на прикладі міді;
  4. Відновлення забруднених грунтів з використанням інноваційних методів.

Крім того наукові співробітники Інституту канд. с.-г. наук Гладкіх Є.Ю., канд. с.-г. наук Дрозд О.М., канд. біол. наук Найдьонова О.Є. взяли участь у постерній сессії з темами:

  1. Встановлення порогових показників для важких металів на підставі їх фону та стійкості ґрунту;
  2. Галогенні технічні нафтопродукти в нафтогазовій промисловості України;
  3. Оцінка екологічного стану галогенних техногенів на колишньому майданчику буріння свердловин з використанням біологічних препаратів.

Участь ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» у симпозіумі надала змогу створити міцні зв'язки для майбутнього, які вплинуть на наше суспільство та наукові погляди.