Глобальний симпозіум з засолених ґрунтів (GSAS21)

Глобальний симпозіум з засолених ґрунтів (GSAS21) – світова науково-політична подія, відбувся у віртуальному форматі з 20 до 22 жовтня 2021 року.

Симпозіум було проведено під гаслом «Зупинити засолення ґрунту, підвищити його продуктивність!». Його актуальність обумовлено широкою розповсюдженістю у всьому світі засолених ґрунтів, які сьогодні займають близько 10 відсотків площі суші планети та понад 20 відсотків площі посівних угідь. До того ж неоптимальне управління сільськогосподарськими землями дуже часто призводить до вторинного накопичення солей в поверхневому шарі ґрунту і є перепоною для сільськогосподарського виробництва, ризиком для продовольчої безпеки та сталого розвитку людства. Засолення та осолонцювання є одними з найбільших загрозливих глобальних явищ у ґрунтах посушливих і напівпосушливих регіонів світу. В організації GSAS21 взяли участь Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Глобальне ґрунтове партнерство (ГҐП), Міжурядова група експертів з ґрунтів (ITPS), Уряд Республіки Узбекистан, Рада (Інтерфейс) науки та політики Конвенції ООН з боротьби з опустелюванням (SPI-UNCCD), Міжнародний союз ґрунтознавців (IUSS), Міжнародний центр біологічного сільського господарства на засолених землях (ICBA), Міжнародна мережа засолених ґрунтів (INSAS) та Глобальна ініціатива щодо дефіциту води в сільському господарстві (WASAG).

У перший – політичний день роботи Симпозіуму, на його пленарній частині, яка супроводжувалася синхронним перекладом на шість офіційних мов ООН, з привітаннями учасників виступили:

  • Mr Qu Dongyu, Генеральний директор ФАО;
  • Jamshid Khodjaev, Міністр сільського господарства Узбекистану;
  • Penelope Wensley, Національний захисник (адвокат) ґрунту, Австралія;
  • Ibrahim Thiaw, Виконавчий секретар Конвенції ООН з боротьби з опустелюванням (відеозвернення);
  • Aziz Karimov, Голова міжнародного центру біоземлеробства на засолених ґрунтах – ICBA, (регіональний офіс для Центральної Азії та Південного Кавказу);
  • Laura Bertha Reyes Sánchez, Президент міжнародного союзу грунтознавців – IUSS.

Найбільш яскравою подією першого дня Симпозіуму була презентація цифрової Глобальної карти засолених ґрунтів ФАО, у створенні якої на волонтерських засадах взяли участь науковці ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Найбільша кількість учасників он-лайн заходу GSAS21 під час Пленарного засідання у перший день роботи сягала 1440. Під час другого та третього днів, на так званих паралельних секціях GSAS21, відповідно до Порядку денного, було зроблено близько 40 усних доповідей з актуальних проблем сталого ґрунтового менеджменту на засолених землях.

Зокрема, з доповіддю «Заходи реабілітації засолених ґрунтів та сталого управління їх родючістю в Україні», на паралельній секції 2 «Інтегровані рішення для системи «ґрунт-вода-сільськогосподарська культура» в реабілітації та управлінні засоленими територіями», від України виступила Людмила Воротинцева, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Від Інституту у роботі симпозіуму також взяли участь Координатор співробітництва України з ГҐП, академік НААН, професор Святослав Балюк, завідувачка лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів, кандидат сільськогосподарських наук Марина Захарова, заступник координатора співробітництва України з ГГП, координатор міжнародного співробітництва Аркадій Левін.