Грантова діяльність в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні»

18 травня 2018 року Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА») успішно завершено виконання грантової угоди «Розробка моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах з подальшою імплементацією їх у суспільно-громадську діяльність ГО «УТҐА» та в практику землекористування» в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), який профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Робота тривала шість місяців, у роботі над проектом брали участь провідні науковці, члени Волинського та Харківського відокремлених підрозділів ГО «УТҐА».

Метою проекту було розробити моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах (на прикладі Харківської і Волинської областей), спрямовуючи діяльність ГО «УТҐА» на активізацію його потенційних можливостей досягати ефективних результатів від популяризації та впровадження цих моделей як інноваційних розробок з проблем родючості та охорони ґрунтів безпосередньо в практику землеробства, землекористування та земельних відносин.

У ході проведених робіт підготовлено Аналітичні записки щодо стану ґрунтових ресурсів і їх використання в Харківській та Волинській областях,

SWOT-аналіз сучасного стану системи охорони ґрунтів в аграрному секторі України та Аналітичні записки щодо резервів залучення родючого потенціалу ґрунтів в агробізнес Харківської, Волинської областей.

Матеріали направлено до Департаментів агропромислового розвиту Волинської та Харківської обласних адміністрацій, основні положення та висновки одержали позитивну оцінку і будуть використані під час управління земельними ресурсами в аграрному секторі регіонів, а також при розробленні й реалізації заходів щодо підвищення ефективності їх використання.

SWOT-аналіз сучасного стану системи охорони ґрунтів в аграрному секторі України та аналіз нормативно-правового забезпечення у сфері використання ґрунтових ресурсів в Україні, науково-практичне видання «Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)».

Матеріали направлено до Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, Громадської ради при Мінагрополітики України. Проект Регіональної програми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості Харківської області. Матеріали направлено до Департаменту агропромислового розвиту Харківської обласної адміністрації та підтримано. Результати робіт обговорено у ході проведення:

  • практичного семінару: «Новітні технології та практичні прогресивні агроприйоми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості» (Навчально-практичний центр Колківського вищого професійного училища, Волинська обл., Маневицький район, 13.04.2018);
  • двох науково-практичних семінарах «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів» та «Інформаційне забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами» в межах Міжнародного форуму «Здоровий ґрунт – здорова нація!» в рамках AGROPORT Lviv 2018;
  • круглого столу «Моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів у сучасних умовах», (м. Харків, 15.05.2018);
  • семінарі «Системне управління родючим потенціалом ґрунтів для досягнення нейтрального рівня деградації (м. Харків, 18.05.2018).