Комітетські слухання

1 липня 2015 року Комітетом Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин проведено комітетські слухання на тему: «Стратегічні напрямки державної політики у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення, актуальні проблеми у галузі земельних відносин та шляхи їх подолання». У проведенні заходу взяв участь директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН С.А. Балюк.

Обговорено питання стратегічних напрямів державної політики у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення для сприяння розбудови конкурентоспроможного аграрного сектору економіки, раціонального землекористування, підвищення родючості ґрунтів, виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції, впровадження економічних методів регулювання земельних відносин у поєднанні з ринковими умовами.

У зв’язку з поставленою на обговорення проблемою обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» винесено на обговорення ряд пропозицій щодо врегулювання питань ґрунтоохоронного та економічного характеру, а саме: оновлення Національної програми охорони ґрунтів України, відновлення фінансування з державного і місцевого бюджетів програм охорони земель (державної, обласних, районних, кожного підприємства); оновлення картографо-аналітичних матеріалів про ґрунтовий покрив, удосконалення моніторингу, агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, вдосконалення якісної оцінки, бонітування, встановлення об’єктивної грошової вартості земель, формування ефективного механізму справляння й цільового використання земельного податку, затвердження Порядку економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, пропозиції до проекту Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» та Закону України «Про оренду землі».

Думки експертів та науковців з питання зняття моніторингу на продаж земель сільськогосподарського призначення кардинально різняться – одні наполягають на негайному введенні ринку земель, інші – не рекомендують продавати землю в умовах економічної кризи та військового конфлікту.