Комплексний аналіз системи зменшення ризиків виникнення стихійних лих у сільському господарстві України

22 листопада 2021 року, наукові співробітники лабораторії охорони ґрунтів від ерозії і дистанційних методів досліджень Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» — завідувач Валерій Коляда та старший науковий співробітник Алла Ачасова взяли участь у робочій зустрічі з обговорення результатів базового дослідження на тему «Комплексний аналіз системи зменшення ризиків виникнення стихійних лих у сільському господарстві України» (в онлайн форматі).

Дослідження було підготовлено в межах регіонального проєкту ФАО TCP/RER/3707 «Надання підтримки в оцінюванні стану системи зменшення ризиків виникнення стихійних лих (ЗРСЛ) в аграрному секторі на Кавказі та у Східній Європі».

Під час дослідження було проведено комплексний аналіз поточного стану системи ЗРСЛ, а також систем раннього попередження та агрометеорологічних служб у сільськогосподарському секторі України, включаючи огляд державної політики, інституційної структури та існуючої законодавчої бази в цій сфері, а також можливостей та послуг, пов'язаних з системою ЗРСЛ, та оцінювання прогалин та потреб у вдосконаленні та зміцненні цих сфер. Під час зустрічі, учасниками якої були 53 представника наукових установ, Міністерств та відомств України та громадських організацій, була заслухана доповідь національного фахівця із системи раннього попередження та зменшення ризику виникнення катастроф у сільському господарстві Миколи Кобеця та проведено обговорення існуючих проблем стосовно запобігання стихійних лих у сільському господарстві, та перспектив розвитку системи раннього попередження та зменшення ризику стихійних лих в аграрному секторі.

Модератором зустрічі була асистент з програм ФАО в Україні — Анна Бурка.