Наукова молодь України

11 жовтня 2018 року в приміщенні Президії Національної академії аграрних наук України відбувся ІІ тур конкурсу на здобуття Премії Президії НААН України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень». Від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» брала участь науковий співробітник відділу агрохімії кандидат сільськогосподарських наук Сябрук Олеся Петрівна, з доповіддю на тему: «Моніторинг емісії СО2 та прогнозування втрат вуглецю з ґрунтів сільськогосподарського призначення», в якій висвітлено актуальні та перспективні питання обґрунтування доцільності проведення моніторингу емісії вуглекислого газу з земель сільськогосподарського призначення та розробки прогнозних моделей вуглецевих втрат під дією різних погодно-кліматичних сценаріїв року.

Теми доповідей, представлені на конкурс, охоплювали усі галузі сільськогосподарської сфери та аграрної науки. Особливу увагу було приділено гострим питанням сьогоденності, таким як питання покращення якості рослинної продукції, відродження галузі тваринництва, збереження ґрунтової родючості, тощо. Виступ конкурсантів оцінювався за критеріями актуальності теми дослідження, володіння інформацією та вміння структуровано її надати та за активністю під час наукової дискусії.

Заслухано доповіді 25 молодих вчених. Роботу Сябрук О. П. відзначено серед найактуальніших та перспективних для розвитку аграрної науки України.

Вітаємо учасника конкурсу на здобуття Премії Президії НААН України «За кращу наукову доповідь молодого ученого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» Олесю Петрівну Сябрук та бажаємо подальших наукових успіхів.