Наукове стажування в Інституті Економічних та Соціальних наук (Польща)

З 15 жовтня до 15 листопада 2015 р. в Інституті економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету проходила наукове стажування старший науковий співробітник сектора економічних досліджень ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» Казакова Ірина Віталіївна. Наукове стажування здійснено в рамках програми Стипендії ім. проф. Станіслава Толпи, яку було здобуто в результаті конкурсного відбору комісією Вроцлавського природничого університету.

Науковим керівником Казакової І. В. в Інституті економічних і соціальних наук призначено докт. Ханну Адамську (відділ охорони навколишнього середовища). Вибір теми стажування «Результати виконання агроекологічної програми «Охорона ґрунтів і вод»: екологічна та економічна оцінка. Досвід для України» був пов’язаний з тим, що 2015 р. було проголошено ООН Міжнародним роком ґрунтів. Таким чином, увага громадськості була звернена на зміни якості ґрунту в усьому світі й на те, як ці зміни впливають на економіку, навколишнє середовище й соціальний розвиток. Зазвичай показниками оцінки якості ґрунту в Україні вважають уміст NPK, органічної речовини, рН й інші, але практика показує, що ми наразі не маємо ефективного механізму, що сприяв би та регулював зрівноважене землекористування, оскільки ці показники мають тенденцію до погіршання. Саме тому польський досвід реалізації програм розвитку сільських територій (PROW), а саме агроекологічних заходів та їх вплив на зміни показників родючості ґрунтів й ефективності національної економіки є дуже цікавим для вивчення.

Результати наукового дослідження, проведеного спільно з Інститутом економічних і соціальних наук й Інститутом ґрунтознавства та охорони навколишнього середовища Вроцлавського природничого університету будуть представлені на науково-методологічному семінарі ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» у січні-лютому 2016 р.

Крім того, старшим науковим співробітником ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» Казаковою І. В. проведено зустріч з директором Інституту ґрунтознавства та охорони навколишнього середовища Вроцлавського природничого університету проф., докт. габ. Єжи Вебером щодо можливої співпраці між двома Інститутами, в результаті чого підписано Угоду про співпрацю.