Наукове забезпечення підвищення ефективності використання кислих і солонцевих ґрунтів у землеробстві України

31 липня 2019 року у приміщенні Національної академії аграрних наук України м. Києва відбулось засідання Президії НААН з обговорення питання «Наукове забезпечення підвищення ефективності використання кислих і солонцевих ґрунтів у землеробстві України» (доповідачі: директор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», академік НААН С.А. Балюк, заступник директора Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», доктор с.-г. наук М.А. Ткаченко).

У роботі взяли участь представники органів виконавчої влади, наукових та державних установ, вищих навчальних закладів, громадських організацій. Засідання відкрив Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Я.М. Гадзало.

У доповіді директора Інституту, академіка НААН Святослава Антоновича Балюка, доведено, що на сучасному етапі свого розвитку в ґрунтознавстві домінують екологічний і ресурсозберігаючий напрямок інноваційних наукових розробок, а підвищення ефективності використання кислих і солонцевих ґрунтів передбачає врахування продуктивних, екологічних і соціальних функцій ґрунтів.

На даний час сформовано науково-методичні підходи до районування та картографування території України за поширенням кислих і солонцевих ґрунтів та їхньою потребою у меліорації; розроблено теорію біогідротермічного механізму формування різноманітності кислих лісових ґрунтів за генезисом і властивостями, удосконалено кількісну діагностику і класифікацію кислих лісових та галогенних ґрунтів на типовому, підтиповому і видовому рівнях, винайдено кількісний критерій для ідентифікації цих ґрунтів на надтиповому рівні класифікації. Запропоновано шкалу діагностичних градацій для рядів ґрунтів опідзолених і галогенних, визначено методичні особливості їх картографування, оцінено ресурсні можливості родючості, встановлено закономірності та напрями сучасних процесів у кислих і солонцевих ґрунтах залежно від ступеня меліоративного навантаження. Розроблено теоретичні основи ландшафтно-геохімічної оцінки утворення і поширення кислих, солонцевих і вторинно солонцюватих ґрунтів, підходи до розрахунку економічно ефективних та екологічно безпечних норм меліорантів, меліоративно-технологічне групування видів меліорації, технології меліорації кислих і солонцевих ґрунтів, вимоги до проведення основних способів меліорації (гіпсування, меліоративна плантажна оранка).

У доповіді доведено, що в Україні є всі можливості створення зразкової системи управління ґрунтовими ресурсами взагалі і малопродуктивними (кислими і солонцевими) ґрунтами окремо. Головне – є наукові розробки, технології, славетна історія, створено наукові школи.

Всі ці положення відображено у проекті Постанови Президії НААН.

В обговоренні наукових доповідей взяли участь: Сухомлін Л.В. – заступник директора Департаменту аграрної підтримки та сільського господарства, начальник Управління рослинництва, насінництва, садівництва та виноградарства Мінагрополітики України, Грановська Л.М. - завідувач відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН, доктор економічних наук, професор, Хрущов Д.П. - старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, Шутов К.О. - директор ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».