Науково-практичний онлайн-семінар «Узгодження національної системи ґрунтової класифікації зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів (WRB 2014)»

30 червня 2021 року  за підтримки Українського офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Національної академії аграрних наук Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» провів науково-практичний онлайн- семінар за темою «Узгодження національної системи ґрунтової класифікації зі Світовою реферативною базою ґрунтових ресурсів (WRB 2014)». Семінар було організовано в рамках виконання проєкту Глобального екологічного фонду і ФАО «Інтегроване управління природними ресурсами в деградованих ландшафтах у лісостеповій і степовій зонах України» (INRM).

Модератором семінару був Віталій Лебедь, науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів, ННЦ “ІҐА імені О.Н.Соколовського”.

З привітаннями до учасників семінару звернулися директор ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського академік НААН професор Святослав Балюк та в.о. координатора проєкту INRM Олександр Журавель.

У семінарі взяли участь експерти ФАО та ґрунтознавці з усієї України ‒ фахівці з класифікації ґрунтів, розробники ґрунтово-інформаційних систем, фахівці з картографування ґрунтового покриву, представники вищих навчальних закладів та всі, хто цікавиться питаннями ідентифікації ґрунтів (всього 35 учасників).

Першу доповідь, присвячену актуальності узгодження національних систем ґрунтової класифікації з міжнародною системою WRB 2014, зробив експерт ФАО з питань моніторінгу та картографування ґрунтів Костянтин Вяткін. Він повідомив, що класифікація ґрунтів WRB, яка базується на характеристиках ґрунтів, є інтегрованою класифікаційною системою, в яку можуть вбудовуватися національні системи. WRB не призначена для заміни національних систем, а є засобом для міжнародного спілкування ґрунтознавців і широко використовується у всьому світі для кореляції національних назв ґрунтів. Коротко розповівши про історію створення класифікації WRB доповідач вказав, що її остаточно затверджено було на Міжнародному Конгресі ґрунтознавців у 1998 р. а сучасна редакція датується 2015 р.

Вадим Соловей – завідувач відділу ґрунтових ресурсів, ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» доповів про історію створення та особливості конструкції сучасної класифікації ґрунтів України, яку названо еколого-субстантивною, і яка побудована за ієрархічним принципом і базується на параметризованих характеристиках ґрунтів, що забезпечує оптимізацію виявлення найістотніших особливостей. Другу доповідь Вадима Солов’я було присвячено розкриттю сутності методичних підходів, та структури алгоритму кореляції, розроблених та обґрунтованих в ННЦ ІҐА і застосованих під час виконання завдань проєкту INRM для порівняння назви номенклатурних одиниць ґрунтів на картах масштабів 1:200000 та 1:750000 з міжнародною системою класифікації ґрунтів WRB 2014. Доповідач продемонстрував перелік діагностичних властивостей ґрунтів, на яких базовано методику порівняння та фрагменти кореляційних таблиць.

Віталій Лебедь – науковий співробітник відділу ґрунтових ресурсів, ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» доповів про методичні аспекти і деталі механізму порівняння назв ґрунтів, продемонструвавши всі етапи перенайменування українських ґрунтів за принципами системи WRB 2014. На декількох прикладах показано практичний зміст роботи починаючи із назви реферативної групи ґрунтів WRB і до застосування різної кількості кваліфікаторів властивостей.

В обговоренні доповідей було схвалено методичні підходи Інституту щодо гармонізації класифікації ґрунтів України з Міжнародною системою WRB 2014, вказано на необхідність створення міжвідомчої комісії для розгляду та затвердження нормативно-методичної документації щодо питань ґрунтознавства та агрохімії зокрема, з класифікації ґрунтів, для надання їй правового статусу.

Також запропоновано активізувати дослідження для завершення розробки кореляції ґрунтових одиниць національної класифікації ґрунтів з системою WRB 2014 для ґрунтових карт всіх областей України масштабу 1:200000 та розширити можливості інформування наукової спільноти щодо результатів досліджень у галузі класифікації ґрунтів, наприклад, з використанням інтернет-мережі контактів Українського грунтового інформаційного центру на сайті ННЦ “ІҐА імені О.Н.Соколовського”.

Проєкт рішення