Навчальна програма ФАО «Ґрунтозберігаючі технології у землеробстві»

 

 

 

 

28 березня 2019 року в рамках проекту «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих земель лісостепової та степової зон України» - спільна ініціатива Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Глобального екологічного фонду (ГЕФ) на базі ДП ДГ «Великий Клин» та ФГ «Теллус-ЮГ» Голопристанського району Херсонської області відбувся тренінг «Ґрунтозберігаючі технології у землеробстві» навчальної програми ФАО «Польова школа фермера» з теми «Весняна посівна компанія».

Учасниками заходу розглядалися перспективні шляхи попередження та призупинення розвитку таких деградаційних процесів: вітрова ерозія ґрунтів, переущільнення ґрунту, посухи «в рамках розгляду джерел ефективного використання вологи ґрунту» та інші. Завідувач лабораторії охорони ґрунтів від ерозії Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат сільськогосподарських наук Коляда Валерій Петрович у доповіді акцентував увагу на зростанні ризиків прояву вітрової ерозії та переущільнення ґрунтів на Півдні України та прогнозні моделі поширення даних процесів у поєднанні з практичними заходами по їх ліквідації.

Практична частина включала огляд машино-тракторного парку, демонстрацію роботи агрегату вертикального обробітку ґрунту Salford, огляд озимих культур після перезимівлі, порівняння запасів вологи за різних технологій обробітку у продуктивному шарі ґрунту.

У ході тренінгу відбувся обмін думками та поєднано досвід із даних питань, отриманий як науковими установами та окремими підрозділами вищих навчальних закладів так і фермерськими господарствами.

Більш детальна інформація